Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

×

Lưu ý

Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)

(HĐ 176- hạn đăng ký tới ngày 27/10/2020) đấu giá đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 486/TB-ĐGTV ngày 16 tháng 9 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Thành Tuấn, bà Nguyễn Thị Mỹ Kha, địa chỉ: Khóm 3 (nay là khóm 1), thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

          Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất gồm:

          Thửa số 08, tờ bản đồ 24, diện tích 745,4m2 (trong đó đất ở: 300m2 , đất trồng cây lâu năm: 445,4m2 ) và toàn bộ tài sản gắn liền trên đất: nhà ở chính, nhà ở phụ, mái che nhà ở chính, mái che nhà ở phụ, hàng rào song sắt, sân xi măng, tọa lạc khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Thành Tuấn và bà Nguyễn Thị Mỹ Kha đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

* Giá khởi điểm: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:250.000.000 đồng ( Hai trăm năm mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 30/10/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: VT (HĐ: 176/2020).

(HĐ 174- hạn đăng ký tới ngày 27/10/2020) đấu giá đất CLN: 1.125,8m2 và 1.671 m2, tọa lạc tại Ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 488/TB-ĐGTV ngày 15 tháng 9 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Trần Văn Beo, bà Nguyễn Thị Xuân, cùng địa chỉ: Ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất các thửa sau

1.Thửa số 69, tờ bản đồ 19, diện tích 1.125,8m2, loại đất CLN. Giá khởi điểm: 89.846.000 đồng (Tám mươi chín triệu tám trăm bốn mươi sáu ngàn đồng).

2. Một phần thửa đất số 27, tờ bản đồ 19, diện tích 1.671 m2, loại đất CLN. Giá khởi điểm: 178.635.000 đồng (Một trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

Các thửa đất tọa lạc tại Ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước

Tài sản 1: 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng)/ hồ sơ.

Tài sản 2: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng)/ hồ sơ

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 27 tháng 10 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/10/2020.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: (HĐ: 174/2020).

(HĐ 173- hạn đăng ký tới ngày 27/10/2020) đấu giá 02 thửa đất tọa lạc tại Ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 487/TB-ĐGTV ngày 15 tháng 9 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Lý Kim Châu, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị Diệu sinh năm 1969, cùng địa chỉ: Ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất các thửa sau

1. Thửa số 98, tờ bản đồ 24, diện tích 9005m2, loại đất chuyên trồng lúa nước, có 27 cây dừa (khoảng 3-5 tuổi). Giá khởi điểm:703.617.500 đồng (Bảy trăm mười ba triệu sáu trăm mười bảy ngàn năm trăm đồng).

2. Thửa 154, tờ bản đồ 24, diện tích 3369,7 m2, loại đất chuyên trồng lúa nước. Giá khởi điểm: 208.078.975 đồng (Hai trăm linh tám triệu không trăm bảy mươi tám ngàn chín trăm bảy mươi lăm đồng)

Các thửa đất tọa lạc tại Ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước

Tài sản 1: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

Tài sản 2: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)/ hồ sơ

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 27 tháng 10 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/10/2020.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: (HĐ: 173/2020).

(HĐ 175 – hạn đăng ký tới ngày 26/10/2020) đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 486/TB-ĐGTV ngày 14 tháng 9 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Huỳnh Thị Nga, địa chỉ: Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản ủy quyền: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất gồm:

- Thửa số 09, diện tích 72,2m2, tờ bản đồ 26, loại đất ở đô thị, tọa lạc khóm 4 , thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần;

- Thửa số 154, diện tích 20,5m2, tờ bản đồ 26, loại đất loại đất ở đô thị, tọa lạc khóm 4 , thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần;

- Thửa số 57, diện tích 239,5m2, tờ bản đồ 22, loại đất loại đất ở đô thị 131m2, đất nuôi trồng thủy sản 108,5m2 và toàn bộ tài sản gắn liền trên đất: nhà trệt, chuồng heo, Hầm Bioga, Hàng rào lưới B40, sân xi măng, tọa lạc khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần do bà Huỳnh Thị Nga đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Giá khởi điểm: 1.405.416.000 đồng (Một tỷ bốn trăm lẻ năm triệu bốn trăm mười sáu nghìn đồng)

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:200.000.000 đồng ( Hai trăm triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 29/10/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: VT (HĐ: 175/2020).

(HĐ172 – Hạn đăng ký tới ngày 20/10/2020) đấu giá đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, Tiểu Cần, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 458/TB-ĐGTV ngày 09 tháng 9 năm 2020

1. Tài sản đấu giá của ông Nguyễn Quốc Khánh và bà Đinh Thị Quí cùng địa chỉ: ấp Ông Rùm 1, xã HùngHòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Tài sản là:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 368, tờ bản đồ số 15, diện tích 940m2 ( thực đo 896,3m2) loại đất ONT+CLN, tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Quốc Khánh đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng. Giá khởi điểm: 98.217.908 đồng (Chín mươi tám triệu hai trăm mười bảy nghìn chín trăm linh tám đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước ; Hộ khẩu;

- Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình. 

5.Tiền mua hồ sơ: theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

6.Tiền đặt trước : 15.000.000 đồng/hồ sơ

7.Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

F Thời gian đăng ký tham gia đấu và xem hồ sơ, tài sản đấu giá : Từ ngày 09/9/2020 đến 10 giờ 00 ngày 20/10/2020.

FHạn chót đăng ký ‎tham gia đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 20/10/2020.

F Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến : Lúc 8 giờ 30 phút ngày 23/10/2020

F Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

8. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: (HĐ: 172/2020).

Đối tác

Thống kê

0737507
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
172
572
4334
5177
17366
19900
737507


IP của bạn:114.119.159.129