Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(04 – hạn đăng ký tới ngày 28/02/2023) đấu giá máy may, máy thêu công nghiệp qua sử dụng của Hợp tác xã may mặc phường 6 - địa chỉ: khóm 8, phường 6, thành phố Trà Vinh;

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 15/TB-ĐGTV ngày 03 tháng 2 năm 2023

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của Hợp tác xã may mặc phường 6- địa chỉ: khóm 8, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;

Tài sản đấu giá đã qua sử dụng là : 01( một) máy bằng 1 kim Juki DDL500; 01( một) máy Kansai Pegasus W600; 02 (hai) máy bằng 1 kim Juki DDL5550N; 01( một) máy trang trí Riccar A300; 01( một) máy may Brother DB2-B375-3; 02 (hai) máy Kansai Pegasus W500; 01 ( một) máy Siruba (mất mã hiệu); 01( một) máy Juki (mất mã hiệu).

Tổng giá khởi điểm: 41.566.656đ (Bốn mươi mốt triệu năm trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi sáu đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Bước giá : 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Căn cước công dân và nộp tiền đặt trước là:8.200.000 đồng (Tám triệu hai trăm ngàn đồng).

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 28/02/2023.

- Xem tài sản: Ngày 23/02/2023 và ngày 24/02/2023.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 03/3/2023.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự TP Trà Vinh, ĐT: 02943.858974 (gặp cô Thủy)./.

(05- hạn đăng ký tới ngày 20/03/2023) đấu giá Hai thửa đất LUC liền kề, tổng diện tích: 2.227,1 m2 + nhà kho, cùng tọa lạc Ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 18/TB-ĐGTVngày 07 tháng 02 năm 2023

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Mộng Đạt, địa chỉ: Ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh. Tài sản gồm: Quyền sử dụng đất thửa số 1308, loại đất LUC, diện tích 1102,5 m2 và Quyền sử dụng đất thửa số 1309, loại đất LUC, diện tích 1124,6 m2 ( hướng Bắc giáp đường tỉnh 912, đường nhựa) , hai thửa đất trên liền kề nhau, cùng tờ bản đồ số 7, cùng tọa lạc Ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh và toàn bộ công trình xây dựng trên thửa đất là nhà kho theo biên bản kê biên ngày 28/12/2022. Tổng giá khởi điểm: 2.200.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm triệu đồng). Bước giá 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao căn cước công dân; Giấy xác nhận làm ruộng và nộp tiền đặt trước là 440.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi triệu đồng).

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 20/3/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 09/3/2023 và ngày 10/3/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23/3/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; https://daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943872003 (gặp anh Nhiên)./.

(02 – hạn đăng ký tới ngày 22/02/2023) đấu giá QSD đất , 01 (Một) căn nhà cấp 4, cây trồng trên đất và công trình xây dựng khác, tại Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 04/TB-ĐGTVngày 14 tháng 01 năm 2023

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củabà Huỳnh Thị Út, địa chỉ: Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Tài sản tọa lạc Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh,gồm:

Quyền sử dụng đất thửa đất 75, tờ bản đồ số 17, diện tích 998 m2, loại đất cây lâu năm vàtài sản gắn liền với QSD đất là 01 (Một) căn nhà cấp 4, cây trồng trên đất và công trình xây dựng khác.

Giá khởi điểm:566.877.485 đồng (Năm trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm bảy mươi bảy nghìn bốn trăm tám mươi lăm đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là: 113.200.000 đồng (Một trăm mười ba triệu hai trăm ngàn đồng)

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 22/02/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 16/02/203 và ngày 17/02/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/02/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; https://daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943872003 (gặp anh Phong)./.

(03- hạn đăng ký tới ngày 13/3/2023) đấu giá tài sản Công ty TNHH XD-DV-TM Đức Hiếu, tọa lạc tại : khóm 1, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 14/TB-ĐGTV ngày 01 tháng 02 năm 2023

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của Công ty TNHH XD-DV-TM Đức Hiếu do ông Nguyễn Thanh Vinh- Giám đốc làm đại diện,

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng thửa đất và nhà ở:

   1/. Quyền sử dụng đất thửa số 294, tờ bản đồ số 2, diện tích thửa đất 74,8 m2, loại đất ODT + CLN (70m2 đất ODT);

2/. Quyền sử dụng thửa đất số 301, tờ bản đồ số 2, diện tích thửa đất 74,9 m2, loại đất: ODt + CLN (70m2 ODT);

3/. Quyền sử dụng thửa đất số 302, tờ bản đồ số 2, diện tích thửa đất 74,9m2, loại đất ODt + CLN (70m2 ODT);

4/. Quyền sử dụng thửa đất số 303, tờ bản đồ số 2, diện tích thửa đất 75 m2, loại đất: ODT +CLN (70m2 ODT);

Tất cả cùng tọa lạc tại địa chỉ: khóm 1, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Thanh Vinh đứng tên giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng.

   5/. Tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất nêu trên là Dãy nhà trọ gồm 08 phòng trọ (chưa có sở hữu) của ông Nguyễn Văn Thủy và bà Võ Thị Thùy Trang xây dựng trên phần đất do ông Nguyễn Thanh Vinh đứng tên giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng.

   Tổng giá khởi điểm : 2.356.896.592đ (Hai tỷ ba trăm năm mươi sáu triệu tám trăm chín mươi sáu nghìn năm trăm chín mươi haiđồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. “người mua được tài sản bán đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định - Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016.”. (Riêng đối với thuế thu nhập cá nhân nếu không thỏa thuận được các bên thì phải nộp theo qui định).

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Căn cước công dân và nộp tiền đặt trước là:471.200.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi mốt triệu hai trăm ngàn đồng).

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 13/3/2023.

- Xem tài sản: Ngày 06/3/2023 và ngày 07/3/2023

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/3/2023.

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.

- Bước giá 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng).

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự TP Trà Vinh, ĐT: 02943.858974 (gặp cô Thủy)./.

Đối tác

Thống kê

2188766
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
20
390
2270
1946
3387
22084
2188766

Forecast Today
432


IP của bạn:103.131.71.146