Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(146- HẠN ĐĂNG KÝ TỚI NGÀY 12/7/2024) Đấu giá xe tải Biển số 84C – 091.24. Năm sản xuất: 2019, Trọng tải: 4450Kg

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 598/TB-HDTV ngày 17 tháng 6 năm 2024  

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: Công ty TNHH MTV Đào Phước, địa chỉ: ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh.

3. Tài sản  đấu giá :01 xe tải Biển số 84C – 091.24; Nhãn hiệu: HOA MAI, số loại: HD4450A.4X4, số máy: YN27CRD1BNB18000192, số khung: RLBTD424CKCA00004, màu sơn: Xanh, số chỗ ngồi: 02, dung tích xi lanh: 2672cm3, Năm sản xuất: 2019, Trọng tải: 4450Kg, Khối lượng toàn bộ: 8480Kg, Niên hạn sử dụng: 31/12/2044. Giá khởi điểm: 161.235.413đ ( Một trăm sáu mươi  mốt triệu hai trăm ba mươi lăm ngàn bốn trăm mười ba đồng). Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

4.Xem tài sản : Ngày 09/7/2024 và ngày 10/7/2024, tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh.

5. Thời gianbán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/6/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 12/7/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/7/2024 đến 10 giờ 00 phút  ngày 12/7/2024 . Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty, điện thoại: 02943865399; 0913633661. Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 16/7/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

(145- HẠN ĐĂNG KÝ TỚI NGÀY 09/7/2024) Đấu giá Xà lan chở hàng trọng tải toàn phần: 499 tấn, số đăng lý TV4076

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số:    597  /TB-HDTV ngày 12 tháng 6 năm 2024

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch kiêm Giám đốc làm đại diện cho Công ty TNHH TMXD Long Phụng, địa chỉ ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, TP. Trà Vinh - Tài sảnthuộc quyền quản lý của Chi cụcTHADS thành phố Trà Vinh.

1.Tên tài sản đấu giá: 01 Xà lan, số đăng lý TV4076. Công dụng: chở hàng; năm và nơi đóng 2009VL; chiều dài thiết kế 40,85 m; chiếu dài lớn nhất: 44,85 m; chiều rộng thiết kế: 8,20 m; chiều rộng lớn nhất: 8,40 m; chiều cao mạn: 3,10 m; chiều chìm: 2,60 m; mạn khô: 0,50 m; vật liệu vỏ: thép; số lượng, kiểu và công suất máy chính: 10 Cummins 400CV 11510975 và trọng tải toàn phần: 499 tấn, đang hoạt động bình thường. Giá khởi điểm: 1.835.400.000 đ ( Một tỷ tám trăm ba mươi lăm triệu bốn trăm ngàn đồng). Bước giá 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

4.Xem tài sản đấu giá: ngày 03/7/2024 và ngày 04/7/2024 tại sông Long Toàn thuộc Bãi vật liệu xây dựng của Công ty TNHH MTV Út Tâm, địa chỉ ấp Thông Nhất, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/6/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/7/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.Nộp tiền đặt trước: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Đăng ký , nộp tiền đặt trước : Từ ngày 06/7/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/7/2024 . Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty, điện thoại: 02943865399; 0913633661; Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/7/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

(144- HẠN ĐĂNG KÝ TỚI NGÀY 23/7/2024) Đấu giá 03 Căn nhà (chưa có quyền sở hữu) loại đất ONT và công trình xây dựng trên đất. Tọa lạc cùng tờ bản đồ số 37 tại ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP. Trà Vinh.

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 596/TB-HDTV ngày 12 tháng 6 năm 2024 

 

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Tài sản của ông Huỳnh Nhật Trường, địa chỉ số 35/38, Phạm Ngũ Lão, ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh.

3. Tài sản  đấu giá :

Tài sản 1: Căn nhà (chưa có quyền sở hữu) và Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 209, diện tích 125,0m2, loại đất ONT và công trình xây dựng trên đất.

 Giá khởi điểm: 1.325.525.734 đ (Một tỷ ba trăm hai mươi lăm triệu năm trăm hai mươi lăm ngàn bảy trăm ba mươi bốn đồng).Bước giá : 50.000.000 đồng.

Tài sản 2: Căn nhà (chưa có quyền sở hữu) và quyền sử dụng đất tạiThửa đất số 210, diện tích 125,0m2, loại đất ONT và công trình xây dựng trên đất.

Giá khởi điểm: 1.656.449.850 đ (Một tỷ sáu trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm bốn mươi chín ngàn tám trăm năm mươi đồng).Bước  giá : 50.000.000 đồng.

            Tài sản 3: Căn nhà (chưa có quyền sở hữu) và quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 625, diện tích 99,7m2 (diện tích thực tế kê biên: 114,17m2), loại đất ONT và công trình xây dựng trên đất.

Giá khởi điểm: 1.300.284.370 đ (Một tỷ ba trăm triệu hai trăm tám mươi bốn ngàn ba trăm bảy mươi đồng). Bước giá : 50.000.000 đồng.

Toàn bộ tài sản trên tọa lạc cùng tờ bản đồ số 37 tại ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4.Xem tài sản : Ngày 15/7/2024  và ngày 16/7/2024/2024, tại nơi có tài sản .

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/6/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 23/7/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ/ tài sản.

Nộp tiền đặt trước: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng)/ hồ sơ/ tài sản.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:Từ ngày 19/7/2024 đến 10 giờ 00 phút  ngày 23/7/2024. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661. Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành).

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/7/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

( 154- hạn đăng ký tới ngày 05/8/2024) đấu giá Đất ở tại đô thị: 31,8 m2 + 12,20 m2 và Nhà cấp 4 cùng tọa lạc Ấp Sa Bình, xã Long Đức, TpTrà Vinh.

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số:  626 /TB-HDTV ngày 25 tháng 6 năm 2024

            1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

 2. Người có tài sản: ông Châu văn Kiệt và bà Phạm Thị Hồng Nhân cùng địa chỉ: Ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh - Tài sản thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tài sản bán đấu giá :cùng tọa lạc Ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, gồm: Quyền sử dụng đất ODT thuộc phần A (diện tích 31,8 m2,thuộc thửa đất số 1615 tờ bản đồ số 8). Quyền sử dụng đất ODT thuộc phần B (diện tích 12,20 m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ). Nhà cấp 4, diện tích sử dụng 52,00 m2.Tổng giá khởi điểm : 944.064.573 đ (Chín trăm bốn mươi bốn triệu không trăm sáu mươi bốn nghìn năm trăm bảy mươi ba đồng).Bước giá: 40.000.000 đ (Bốn mươi triệu đồng).

4.Xem tài sản:  ngày 30/7/2024 và ngày 31/7/2024 tại nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/6/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 05/8/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 188.000.000 đ (Một trăm tám mươi tám triệu đồng).Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 31/7/2024 đến 10 giờ 00 phút  ngày 05/8/2024, liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

 Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y); Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08/8/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

( 152- hạn đăng ký tới ngày 30/7/2024) đấu giá Đất trồng lúa : 1.756,7 m2 tọa lạc tại ấp Thiện Chánh, Phương Thạnh, Càng Long, Trà Vinh.

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số:  523 /TB-HDTV ngày 19 tháng 6 năm 2024

            1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

 2. Người có tài sản: bà Phạm Xuân Mai, sinh năm 1986, địa chỉ: Thiện Chánh, xã Phương Thạnh, Càng Long, Trà Vinh - Tài sản thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

3. Tài sản bán đấu giá : Quyền sử dụng đất thửa số 820, tờ bản đồ số 8, diện tích theo hiện trạng sử dụng: 1.756,7 m2 , loại đất trồng lúa,  tọa lạc tại ấp Thiện Chánh, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, Trà Vinh. Giá khởi điểm : 125.737.832 đ (Một trăm hai mươi lăm triệu bảy trăm ba mươi bảy nghìn tám trăm ba mươi hai đồng).Bước giá: 6.000.000 đ (Sáu triệu đồng).

4.Xem tài sản: ngày 18/7/2024 và ngày 19/7/2024, tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20/6/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 30/7/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đ (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 25.000.000 đ (Hai mươi lăm triệu đồng).                  .

Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

8.Đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/7/2024 đến 10 giờ 00 phút  ngày 30/7/2024, liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

 Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y); Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

c. Phải có giấy xác nhận làm ruộng.

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 02/8/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

10.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

 

 

Đối tác

Thống kê

2399078
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
123
365
886
7991
27919
17741
2399078

Forecast Today
312


IP của bạn:3.92.91.54