Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(12- hạn đăng ký tới 14/3/2022) đấu giá phương tiện thanh lý gồm 02 xe ô tô cũ chuyên dùng đã qua sử dụng

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 34 /TB-ĐGTV ngày 03 tháng 3 năm 2022

1. Tài sản đấu giá là phương tiện thanh lý gồm:

1. Xe ô tô cũ chuyên dùng đã qua sử dụng, nhãn hiệu Ford Escape XLS, biển kiểm soát 84E-0464; Loại xe: ô tô con, số người cho phép chở: 05 người; số máy: AJ-220023, số khung: FVLFHBMERPIE, màu sơn: trắng. Năm đưa vào sử dụng: 2002, nước sản xuất: Việt Nam, hết hạn đăng kiểm: 04/2022.

Giá khởi điểm: 77.770.000 đồng ( Bảy mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng).

2/ Xe ô tô cũ chuyên dùng đã qua sử dụng, nhãn hiệu Nissan Urvan, biển kiểm soát 84E-0267; Loại xe: ô tô chở tiền; số chỗ ngồi: 04; số máy: NA20-865944, số khung: JN1TB4E24Z0600486, màu sơn: trắng. Năm đưa vào sử dụng: 1998, nước sản xuất: Nhật Bản, hết hạn đăng kiểm: 06/2019.

Giá khởi điểm: 12.000.000 đồng ( Mười hai triệu đồng).

* Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Kho bạc Nhà nước Trà Vinh. Địa chỉ: Số 18 đường 19 tháng 5, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TPTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân;

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức

5. Tiền mua hồ sơ: Xe 84E-0464: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ. Xe 84E-0267: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ

6. Tiền đặt trước: Xe 84E-0464: 15.400.000 đồng (Mười lăm triệu bốn trăm ngàn đồng/hồ sơ. Xe 84E-0267: 2.400.000 đồng (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng)/ hồ sơ

7. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: Xe 84E-0464: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). Xe 84E-0267; 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

9. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 14/3/2022.

10. Thời gian xem tài sản:ngày 11/3/2022và ngày 14/3/2022 ( trong giờ hành chính) tạiKho bạc Nhà nước Trà Vinh.

11.Hạn chót nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 14/3/2022.

12. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến : Lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/3/2022.

13. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; hoặc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh ĐT: 02943862777 (gặp anh Thông).

(11- hạn đăng ký tới ngày 28/02/2022) đấu giá tang vật vi phạm hành chính

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 26 /TB-ĐGTV ngày 17   tháng   02 năm 2022

1.Tài sản đấu giá: tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, gồm:

Số TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Giá khởi điểm

Bước giá bán lẻ

Lô 1: Hàng hóa

1

- Loa temeis heng 2305

Cái

02

7.200.000

360.000

- Loa temeis heng 1509

Cái

01

2

- Mực in hiệu HP gồm:

   

4.050.000

200.000

1/ Loại 35A

Hộp

05

2/ Loại 15A

Hộp

01

3/ Loại 05A

Hộp

05

4/ Loại 53A

Hộp

05

- Mực in hiệu Canon gồm:

   

1/ Loại FX9

Hộp

02

2/ Loại 303

Hộp

02

- Hộp mực máy in kim,
loại N618BK

Hộp

08

 

- Loa kéo di động các loại gồm:

   

11.475.000

550.000

1/ Loại SL01-8

Cái

02

2/ Loại RBL-H36

Cái

02

3/ Loại RBL-H38

Cái

02

4/ Loại RBL-1501B

Cái

02

5/ Loại RBL-1509B

Cái

02

6/ Loại RBL-1519

Cái

02

4

Máy Camera quan sát, hiệu

KBVison Model KX 2002S4

Cái

15

8.775.000

450.000

5

- Linh kiện máy tính gồm:

   

6.750.000

350.000

1/ Men, hiệu GIRABYTE

Cái

04

2/ Chuột, hiệu A4 tech

Cái

05

3/ Nguồn AC Bel

Cái

01

4/ Chuột Bosston

Cái

01

5/ Ổ cứng Seagate

Cái

03

6/ Bàn phím Bosston

Cái

01

6

- Camera quan sát, hiệu

DAHUA TECHNOLOGY

Cái

20

4.914.000

250.000

7

- Linh kiện điện thoại di động gồm:

   

2.610.000

150.000

1/ Máy đọc thẻ, hiệu Craven

Cái

20

2/ Chuột máy tính không dây,
hiệu VI8I

Con

20

8

- Linh kiện điện tử gồm:

   

4.572.500

250.000

1/ Tai nghe Samsung,
hiệu S8LA

Cái

50

2/ Sạc Oppo, hiệu 4AR15

Cái

50

3/ Đồng hồ định vị, hiệu Y92

Cái

10

9

- Linh kiện điện thoại gồm:

   

7.061.400

350.000

1/ Sạc pin, hiệu IphoneX

Bộ

44

2/ Sac pin, hiệu Samsung

Bộ

18

3/ Tai nghe, hiệu J8

Cái

200

Lô 2: Hàng Hóa

1

- Nhang trừ muỗi, hiệu
RANGER

Hộp

4,440

43.316.986

2.000.000

- Dầu gọi, hiệu PALMOLIVE

Gói

13,824

Lô 3: Phương tiện

TT

Nhãn hiệu/ Số loại

Số khung

Số máy

Giá khởi điểm

Bước giá bán lẻ

1

Honda (màu đỏ)/ Future

RLHJ535

DY011876

JC54E1019489

8.154.000

400.000

2

Honda (màu đỏ, bạc, đen)/ Airblade

RLHJF63

04FZ344

596

JF63E

1344627

13.680.000

700.000

                   

Giá khởi điểm:

Lô 1: 56.907.900 đồng (Năm mươi sáu triệu chín trăm linh bảy ngàn chín trăm đồng).

Lô 2: 43.316.986 đồng (Bốn mươi ba triệu ba trăm mười sáu ngàn chín trăm tám mươi sáu đồng).

Lô 3: 21.834.000 đồng (Hai mươi mốt triệu tám trăm ba mươi bốn đồng

Tổng giá khởi điểm:122.058.886 đồng (Một trăm hai mươi hai triệu không trăm năm mươi tám ngàn tám trăm tám mươi sáu đồng).

- Ưu tiên đấu giá trọn gói. Bước giá: 5.000.000 đồng

- Hoặc đấu giá lẻ danh mục hàng hóa. Bước giá ứng với từng mặt hàng theo bảng kê nêu trên.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Trà Vinh.

Địa chỉ: 29, Võ Nguyên Giáp, khóm 6, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TPTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân;

5. Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ/ danh mục lẻ.

Hoặc: 200.000 đồng ( hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ/tổng 03 lô.

6. Tiền đặt trước : 20%/ danh mục lẻ hoặc 24.400.000 đồng (Hai mươi bốn triệu bốn trăm ngàn đồng)/ tổng 03 lô

7. Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

8.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ, tiền đặt trước : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 28/02/2022.

9. Khách hàng nhận danh mục hàng hóa, xem tài sản:ngày 25/02/202,ngày 28/02/2022; liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Trà Vinh( trong giờ hành chính).

10. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến : Lúc 14 giờ 00 phút ngày 03/3/2022

11. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Trà Vinh, ĐT: 02943.729241./.

(09- Hạn đăng ký tới ngày 14/3/2022) đấu giá 02 tàu cá. Loại tàu: Dịch vụ thủy sản. Công dụng: Phục vụ khai thác thủy sản.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 23/TB-ĐGTVngày 15 tháng 02 năm 2022    

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Hạnh và bà Tăng Thị Sương, cùng địa chỉ Khóm 4 (nay là Khóm 3) thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1/ Tàu cá: Hạnh Phúc 6. Số đăng ký: TV-94116-TS.

Loại tàu: Dịch vụ thủy sản. Công dụng: Phục vụ khai thác thủy sản.

Năm đóng: 2016. Nơi đóng: Vĩnh Long.Chiều dài: Lmax, m: 25.00, Ltk, m: 22.87; Chiều rộng: Bmax, m: 6.60, Btk,m: 6.6. Chiều cao mạn: D,m: 3.20; chiều chìm d,m: 2.56; Mạn khô: f,m: 0.64.Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 136.56; Sức chở tối đa tấn. Tốc độ tự do, hải lý/h: 11.5

Máy chính: Mitsubishi; số máy: 69694; Công suất: 823. Nơi chế tạo: Nhật

Các thiết bị kèm theo tàu cá: theo biên bản kê biên ngày 25/02/2020

2/ Tàu cá. Hạnh Phúc 7. Số đăng ký: TV-94117-TS.

Loại tàu: Dịch vụ thủy sản. Công dụng: Phục vụ khai thác thủy sản.

Năm đóng: 2016. Nơi đóng: Vĩnh Long.

Chiều dài: Lmax, m: 25.00, Ltk, m: 22.87;

Chiều rộng: Bmax, m: 6.60, Btk,m: 6.6

Chiều cao mạn: D,m: 3.20; chiều chìm d,m: 2.56; Mạn khô: f,m: 0.64

Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 136.56; Sức chở tối đa tấn

Tốc độ tự do, hải lý/h: 11.5

Máy chính: Mitsubishi; số máy: 69693; Công suất: 823. Nơi chế tạo: Nhật

Các thiết bị kèm theo tàu cá: theo biên bản kê biên ngày 25/02/2020

* Tổng giá khởi điểm 02 tàu cá: 3.716.843.589 đồng (Ba tỷ bảy trăm mười sáu triệu tám trăm bốn mươi ba ngàn năm trăm tám mươi chín đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước là: 740.000.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi triệu đồng)/hồ sơ

Khoản tiền đặt trước khách hàng nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh:

Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, hạn chót nộp hồ sơ đấu giá và nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2022.

- Xem tài sản: ngày 09/03/2022 và ngày 10/3/2022

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Bước giá:100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

- Hình thức đấu giá:Đấu giá trực tiếp bằng lời nói phương thức trả giá lên.

- Thời gian đấu giá dự kiến:Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 17/03/2022.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; https://dgts.moj.gov.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, ĐT: 02943874077./.

(07 – hạn đăng ký tới ngày 21/02/2022) đấu giá cho thuê mặt bằng trông giữ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 17/TB-ĐGTV ngày 10 tháng 02 năm 2021

1.Tài sản đấu giá:cho thuê mặt bằng trông giữ xe khu di tích lịch sử đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh, tọa lạc tại Ấp Vĩnh Hội, Long Đức, Thành phố Trà Vinh.

Giá khởi điểm: 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng)/năm.

Thời hạn cho thuê 03 năm.

1.1.Giá gữi xe theo QĐ số 07/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh. Trong thời gian thực hiện hợp đồng nếu Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có thay đổi quy định về mức giá giữ xe mới, đơn vị cho thuê và người thuê sẽ thống nhất mức giá mới kể từ ngày Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có hiệu lực.

Người trúng đấu giá phải đảm bảo một số nội dung chính sau:

- Phải sử dụng thẻ giữ xe.

- Tổ chức quản lý hoạt động điểm giữ xe:

+ Đảm bảo an ninh trật tự

+ Đảm bảo vệ sinh trong khu vực giữ xe

+ Bồi hoàn khi xảy ra mất xe

+ Trang phục, thái độ phục vụ, đúng mực, chu đáo.

+ Thanh toán tiền điện, nước phát sinh trong tháng, đồng thời nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định Nhà nước.

1.2. Miễn giảm tiền trông giữ xe đối với các trường hợp sau:

+ Đoàn Trung Ương; các đoàn trong và ngoài tỉnh đến viếng Đền thờ Bác Hồ khi có sự chỉ đạo trực tiếp và bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

+ Học sinh các trường được đơn vị Ban Quản lý di tích ký giao ước thực hiện vệ sinh trong khuôn viên khu di tích.

1.3. Giá cung ứng dịch vụ của đối tác thuê mặt bằng phải niêm yết giá và thu đúng theo giá niêm yết.

1.4. Thanh toán tiền thuê mặt bằng theo năm.

2.Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Di tích tỉnh Trà Vinh.Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hội, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân. Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình. 

5.Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.Tiền đặt trước : 2.400.000 đồng (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

6.Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.

7. Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

8. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/02/2022 và hạn chót nộp hồ sơ: 10 giờ 00 ngày 21/02/2021.

9. Xem tài sản ngày 17/02/2022 và ngày 18/02/2022: Vui lòng liên hệ Ban Quản lý Di tích tỉnh Trà Vinh.

10.Địa điểm đăng ký và đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh; Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/02/2022.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; hoặcBan Quản lý Di tích tỉnh Trà Vinh. ĐT: 02943855369

xe

Đất tọa lạc tại ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số: 1683,tờ bản đồ số 6, diện tích 628,3 m2 ( trong đó loại đất ở: 200 m2, đất bằng trồng cây hàng năm khác 428,3 m2); tọa lạc tại ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh.

Vị trí đất: Trước cổng khu du lịch Biển Ba Động, ngang mặt tiền đường nhựa 19,5m, cặp hông là đường nhựa dân sinh dẫn vào khu phức hợp biển đang xây dựng đưa vào khai thác.

Nơi đây là tiềm năng phát triển khu điện gió lớn nhất miền Tây, cho nên vị trí đất này thuận tiện cho việc kinh doanh, nhà hàng, du lịch, buôn bán…

Giá bán 3.400.000.000 đồng (Ba tỷ bốn trăm triệu đồng)

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661;: https://daugiatravinh.vn

Đối tác

Thống kê

2076678
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
165
524
545
4305
8321
11111
2076678

Forecast Today
528


IP của bạn:44.200.171.74