Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(HĐ 71 – hạn đăng ký tới ngày 23/6/2020) đấu giá tài sản tọa lạc tại khóm 10, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh,

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 207/TB-ĐGTV ngày 13 tháng 5 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Thạch Hoàng và bà Hứa Thị Trận – cùng địa chỉ:Khóm 10, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản là:

Căn nhà cấp 4 (chưa cấp sở hữu) gắn liền với Quyền sử dụng đất tại thửa số 136, tờ bản đồ số 52, loại đất trồng cây lâu năm, diện tích 261,9 m2, tọa lạc tại khóm 10, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh,

* Giá khởi điểm của tài sản nêu trên là:166.185.720 đồng (Một trăm sáu mươi sáu triệu một trăm tám mươi lăm ngàn bảy trăm hai mươi đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng)/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 23/6/2020 .

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/6/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn; ; hoặc Chi cục Thi hành án dân sự Tp.Trà Vinh, ĐT: 02943.858974./.

* Lưu: (HĐ: 71/2020).

(HĐ 69 – hạn đăng ký tới ngày 23/6/2020) đấu giá tài sản tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 204/TB-ĐGTV ngày 12 tháng 5 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ôngNguyễn Quốc Cường và bà Trần Thị Hường, cùng địa chỉ: ấp Ông Rùm 1, xã HùngHòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

Quyền sử dụng đất thửa 172, diện tích 1232,2 m2, tờ bản đồ số 24, loại đất cây lâu năm. Hướng nam của thửa đất giáp đường bêtông: 29,55m.

Tài sản gắn liền với đất gồm: nhà ở, nhà vệ sinh, mái che, sân láng xi măng, Chuồng heo và cây gắn liền với đất gồm: Dừa, Bưởi, Xoài, Măng Cụt, Chuối; tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm: 207.079.761 đồng ( Hai trăm lẻ bảy triệu không trăm bảy mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi mốt đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/6/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: VT (HĐ: 69/2020).

(HĐ 68 – hạn đăng ký tới ngày 23/6/2020) đấu giá Các tài sản tọa lạc Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 202 /TB-ĐGTSngày 12 tháng 5 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Huỳnh Thị Út, địa chỉ: Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản gồm:

1. Quyền sử dụng hai thửa đất:

1.1. Quyền sử dụng đất diện tích 923 m2, thửa đất 334, tờ bản đồ số 56 ( trong đó, đất ONT : 50 m2, đất trồng cây lâu năm hiện tại đang trồng lúa: 873 m2 ).

Diện tích giảm so với giấy chứng nhận QSD đất là 34 m2, do xác định lại ranh theo hiện trạng giáp thửa 239.

1.2. Quyền sử dụng đất diện tích 515 m2, thửa đất 336, tờ bản đồ số 56, loại đất trồng cây lâu năm hiện tại đang trồng lúa.

Diện tích giảm so với giấy chứng nhận QSD đất là 43 m2, nguyên nhân: giảm 19 m2 do xác định lại ranh giới theo hiện trạng giáp thửa 233, giảm 20 m2 do xác định lại ranh theo hiện trạng giáp thửa 328, giảm 3 m2 do xác định lại ranh theo hiện trạng giáp thửa 364, giảm 1 m2 do xác định lại ranh theo hiện trạng giáp thửa 1223

Giá khởi điểm:121.980.950 đồng( Một trăm hai mươi mốt triệu chín trăm tám mươi ngàn chín trăm năm mươi đồng).

2. Quyền sử dụng đất diện tích 1.019,7 m2, thửa đất 75, tờ bản đồ số 17, loại đất trồng cây lâu năm (hướng Bắc giáp đường nhựa có kích thước lần lượt là 11,49 m; 14,10 m),

Diện tích giảm so với giấy chứng nhận QSD đất là 22 m2, nguyên nhân: tăng 8 m2 do xác định lại ranh theo hiện trạng giáp thửa 57, giảm 35 m2 do xác định lại ranh theo hiện trạng giáp thửa 62 tờ bản đồ số 18, tăng 5 m2 do xác định lại ranh theo hiện trạng giáp thửa 76. Tài sản gắn liền với đất là căn nhà cấp 4, cây trồng , hàng rào lưới B40 bao quanh.

Giá khởi điểm:1.012.731.236 đồng (Một tỷ không trăm mười hai triệu bảy trăm ba mươi mốt ngàn hai trăm ba mươi sáu đồng).

? Các tài sản trên tọa lạc Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước:

1. Quyền sử dụng hai thửa đất: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/hồ sơ

2. Quyền sử dụng đất diện tích 1.019,7 m2: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng)/hồ sơ

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 23 tháng 6 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 26/6/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943872003 (gặp anh Tuấn)./.

* Lưu: (HĐ: 68/2020)

(HĐ 66 – Hạn đăng ký tới ngày 15 /6/2020) đấu giá Khách sạn Lưu Luyến gồm 06 quyền sử dụng đất tổng diện tích 1.246,206 m2 và hai căn nhà hai tầng gắn liền với đất, tại phường 7, Tp.Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 196 /TB-ĐGTVngày 04 tháng5 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Phan Ngọc Hưng (chủ DNTN khách sạn Lưu Luyến) và bà Trần Thị Thùy Linh cùng địa chỉ: số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 9, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Tài sản là:

- Giấy chứng nhận nhà ở và quyền sử dụng đất ở thửa số 221, tờ bản đồ số 29, diện tích 331.20 m2 loại đất OĐT và căn nhà gắn liền với đất có diện tích sàn là 331.20 m2 kết cấu tường gạch, khung bê tông cốt thép, mái tôn, nền gạch men tọa lạc tại khóm 9, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 21, tờ bản đồ số 28, diện tích 246.5 m2 loại đất ao (hồ) tọa lạc tại phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 75, tờ bản đồ số 29, diện tích 207.40 m2 loại đất vườn (trong đó có 120 m2 đất thổ cư) tọa lạc tại phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 59, tờ bản đồ số 29, diện tích 287.3 m2 loại đất vườn, tọa lạc tại phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 74, 81, 82, 245, tờ bản đồ số 29, diện tích 173.80 m2 loại đất OĐT và nhà 02 tầng gắn liền với đất có diện tích sàn 319.58 m2 , kết cấu tường gạch, khung bê tông cốt thép, mái tôn, sàn bê tông cốt thép, nền gạch men, tọa lạc tại khóm 9, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 84, tờ bản đồ số 29, diện tích 59.50 m2 loại đất OĐT và nhà 02 tầng gắn liền với đất có diện tích sàn 102m2 , kết cấu tường gạch, khung bê tông cốt thép, mái tôn, sàn gỗ, nền gạch men, tọa lạc tại khóm 9, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm: 5.930.861.553 đồng (Năm tỷ chín trăm ba mươi triệu tám trăm sáu mươi mốt ngàn năm trăm năm mươi ba đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng) / hồ sơ

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 15 tháng 6 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/6/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, ĐT: 02943862244./.

Lưu: (HĐ: 66/2020)

(HĐ 64- hạn đăng ký tới ngày 25/5/2020) đấu giá 02 Tàu cá: TV-94116-TS và TV-94117-TS. Giá khởi điểm: 11.475.000.000 đồng/tàu.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 194 /TB-ĐGTVngày 28 tháng 4 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Hạnh và bà Tăng Thị Sương, cùng địa chỉ Khóm 4 (nay là Khóm 3) thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1/ Tàu cá: Hạnh Phúc 6. Số đăng ký: TV-94116-TS.

Loại tàu: Dịch vụ thủy sản. Công dụng: Phục vụ khai thác thủy sản.

Năm đóng: 2016. Nơi đóng: Vĩnh Long.Chiều dài: Lmax, m: 25.00, Ltk, m: 22.87; Chiều rộng: Bmax, m: 6.60, Btk,m: 6.6. Chiều cao mạn: D,m: 3.20; chiều chìm d,m: 2.56; Mạn khô: f,m: 0.64.Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 136.56; Sức chở tối đa tấn. Tốc độ tự do, hải lý/h: 11.5

Máy chính: Mitsubishi; số máy: 69694; Công suất: 823. Nơi chế tạo: Nhật

Giá khởi điểm: 11.475.000.000 đồng (Mười một tỷ bốn trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

Các thiết bị kèm theo tàu cá: theo biên bản kê biên ngày 25/02/2020

2/ Tàu cá: Hạnh Phúc 7. Số đăng ký: TV-94117-TS.

Loại tàu: Dịch vụ thủy sản. Công dụng: Phục vụ khai thác thủy sản.

Năm đóng: 2016. Nơi đóng: Vĩnh Long.Chiều dài: Lmax, m: 25.00, Ltk, m: 22.87; Chiều rộng: Bmax, m: 6.60, Btk,m: 6.6. Chiều cao mạn: D,m: 3.20; chiều chìm d,m: 2.56; Mạn khô: f,m: 0.64. Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 136.56; Sức chở tối đa tấn.Tốc độ tự do, hải lý/h: 11.5

Máy chính: Mitsubishi; số máy: 69693; Công suất: 823. Nơi chế tạo: Nhật

Giá khởi điểm: 11.475.000.000 đồng (Mười một tỷ bốn trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

Các thiết bị kèm theo tàu cá: theo biên bản kê biên ngày 25/02/2020

* Tổng giá khởi điểm 02 tàu cá: 22.950.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng)

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước là : 1.900.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm triệu đồng) / hồ sơ.

Khoản tiền đặt trước khách hàng nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh:

Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 25 tháng 5 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 28/5/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, ĐT: 02943874077./.

* Lưu VT (HĐ 64/2020)                                                            

Đối tác

Thống kê

0690022
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
242
328
513
2075
3635
13385
690022

Forecast Today
552


IP của bạn:46.229.168.148