Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(HĐ 91 – hạn đăng ký tới ngày 11/8/2020) đấu giá Đất ở nông thôn: 163,6 m2. Đất trồng cây lâu năm : 1.637,7 m2, cùng tọa lạc tại ấp Hội An, Hòa Tân, Cầu Kè, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 271/TB-ĐGTV   ngày 30 tháng 6 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củahộ ông Nguyễn Văn Tiếp và bà Nguyễn Thị Tới, cùng địa chỉ: ấp Hội An, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.Tài sản gồm:

1/ Phần đất 240 m2, thuộc thửa đất 1064, tờ bản đồ số 08, loại đất ở nông thôn (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), cây trồng có trên đất, tọa lạc tại ấp Hội An, xã An Phú Tân (nay là xã Hòa Tân), Cầu Kè, Trà Vinh. Thực tế 163,6 m2, thuộc thửa đất 1064, tờ bản đồ số 08, loại đất ở nông thôn, cây trồng có trên đất.Giá khởi điểm: 97.758.648 đồng (Chín mươi bảy triệu bảy trăm năm mươi tám ngàn sáu trăm bốn mươi tám đồng). Bước giá ; 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)

2/ Phần đất 1.637,7 m2, chiết từ thửa 498, tờ bản đồ số 57, loại đất trồng cây lâu năm và các cây trồng có trên đất, tọa lạc tại ấp Hội An, xã Hòa Tân , Cầu Kè, Trà Vinh.Giá khởi điểm: 364.204.060 đồng (Ba trăm sáu mươi bốn triệu hai trăm linh bốn ngàn không trăm sáu mươi đồng). Bước giá ; 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:

18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng) / hồ sơ/ tài sản 1.

70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng)/hồ sơ/tài sản 2

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 11 tháng 8 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 14/8/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc thi hành án và đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943813516; DĐ: 0984492976 (gặp anh Trí)./.

* Lưu: (HĐ: 91/2020)

Tài sản tọa lạc tại ấp Định Phú C, xã Long Thới, Tiểu Cần, Trà Vinh, gồm: 02 QSD đất + tài sản trên đất; Chiết thửa 01 QSD đất.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 269/TB-ĐGTV ngày 29 tháng 6 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Huỳnh Văn Dũng, bà Nguyễn Thị Rơi, cùng địa chỉ: ấp Định Phú C, xã Long Thới, Tiểu Cần, Trà Vinh.

Tài sản tọa lạc tại ấp Định Phú C, xã Long Thới, Tiểu Cần, Trà Vinh, gồm:

1/- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 12, tờ bản đồ số 14, diện tích 286,5m2, loại đất CLN và Quyền sử dụng đất thửa 11, tờ bản đồ số 14, diện tích 172,4 m2, loại đất ONT, Vinh do bà Nguyễn Thị Rơi đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng cùng các tài sản gắn liền với đất gồm Nhà ở, hàng rào, mái che, đài nước, nhà vệ sinh, . . . .

2/- Quyền sử dụng đất chiết thửa 6, tờ bản đồ số 14, diện tích 78,9 m2, loại đất CLN do bà Cao Thị Tuyết Nga đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Giá khởi điểm : 1.180.836.245 đồng (Một tỷ một trăm tám mươi triệu tám trăm ba mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) / hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 10 tháng 8 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 13/8/2020.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: (HĐ: 89/2020).

04 thửa tọa lạc tại Khóm 6 thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Vị trí các thửa đất: nằm trung tâm khu dân cư, gần cổng Trường PTTH Nguyễn Đáng, gần bệnh viện, gần chợ, thuận tiện cho việc xây dựng nhà ở, mở văn phòng giao dịch hoặc kinh d

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Nguyễn Thị Thu Tâm, địa chỉ Khóm 1, thị trấn Càng Long, Càng Long, Trà Vinh.
 Tài sản gồm:
1. Quyền sử dụng đất  thửa số 527, tờ bản đồ số 19, diện tích 78,6 m2 , loại đất ODT. Giá khởi điểm: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).
2. Quyền sử dụng đất  thửa số 529, tờ bản đồ số 19, diện tích 78,1 m2 , loại đất ODT. Giá khởi điểm: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).
3. Quyền sử dụng đất thửa số 532, tờ bản đồ số 19, diện tích 72,4 m2 , loại đất ODT. Giá khởi điểm: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).
4. Quyền sử dụng đất  thửa số 534, tờ bản đồ số 19, diện tích 72,4 m2 , loại đất ODT. Giá khởi điểm: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).
Tài sản tọa lạc tại Khóm 6 thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Vị trí các thửa đất: nằm trung tâm khu dân cư, gần cổng Trường PTTH Nguyễn Đáng,  gần bệnh viện, gần chợ, thuận tiện cho việc xây dựng nhà ở, mở văn phòng giao dịch hoặc kinh doanh, mua bán…….
* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.
- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước là: 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng)/ hồ sơ. 
- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 30 tháng 7 năm 2020.
- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.
- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 31/7/2020.
- Bước giá 10.000.000 đồng ( Mười triệu đồng).
- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.
- Giao tài sản và giấy tờ mua bán có công chứng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay khi người trúng đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản.
      - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn 
 

(HĐ 88 – hạn đăng ký tới ngày 04/8/2020) đấu giá Nhà cấp 4 gắn liền phần đất 4.911,4 m2 loại đất ở nông thôn và trồng cây lâu năm, tại ấp Vàm Đình, Ninh Thới, Cầu Kè, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 263/TB-ĐGTVngày 24 tháng 6 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của hộ ông Đoàn Quốc Khải và bà Nguyễn Thị Kiều Nga; cùng địa chỉ: khóm II, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản đấu giá gồm: Căn nhà cấp 4 gắn liền phần diện tích đất 4.911,4 m2 ( diện tích thực tế) thuộc thửa đất 995, tờ bản đồ số 49, loại đất ở nông thôn và trồng cây lâu năm, tọa lạc tại ấp Vàm Đình, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 378301 do UBND huyện Cầu Kè cấp ngày 19/5/2011.

* Giá khởi điểm: 1.273.688.579 đồng (Một tỷ hai trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm tám mươi tám ngàn năm trăm bảy mươi chín đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) / hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 04 tháng 8 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 07/8/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943813516; DĐ: 0984492976 (gặp anh Trí)./.

* Lưu: Cty (HĐ: 88/2020)

(HĐ 86 – hạn đăng ký tới ngày 04/8/2020) đấu giá Hai thửa đất ở tại nông thôn diện tích 89,6m2/thửa và căn nhà trên đất/thửa; cùng tọa lạc tại: ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

             Số: 259/TB-ĐGTV ngày 23 tháng 6 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaNguyễn Thị Nhành, ông Lê Văn Lai, cùng địa chỉ: ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh, gồm tài sản như sau:

- Quyền sử dụng đất: Thửa 58, diện tích 89,6m2, tờ bản đồ số 10, loại đất ở tại nông thôn và căn nhà trên đất (hướng tây giáp sân chợ có số đo 4,5m2).

* Giá trị khởi điểm: 1.835.340.839 đồng (Một tỷ, tám trăm ba mươi lăm triệu, ba trăm bốn mươi nghìn, tám trăm ba mươi chín đồng).

- Quyền sử dụng đất: Thửa 59, diện tích 89,6m2, tờ bản đồ số 10, loại đất ở tại nông thôn và căn nhà trên đất (hướng tây giáp sân chợ có số đo 4,5m2),

* Giá trị khởi điểm: 1.835.340.839 đồng (Một tỷ, tám trăm ba mươi lăm triệu, ba trăm bốn mươi nghìn, tám trăm ba mươi chín đồng).

Các tài sản trên cùng tọa lạc tại: ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)/ tài sản/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 04 tháng 8 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 07/8/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: Cty (HĐ: 86/2020).

Đối tác

Thống kê

0690156
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
28
348
647
2075
3769
13385
690156

Forecast Today
384


IP của bạn:18.208.126.130