Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(HĐ 79 – hạn đăng ký tới ngày 02/7/2020) đấu giá tài sản đất trồng cây hàng năm khác và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 220/TB-ĐGTSngày 21 tháng 5 năm 2020    

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của hộ ông Nguyễn Văn Miền và bà Nguyễn Thị Giàu, địa chỉ: ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản là:

Quyền sử dụng đất: Diện tích 366m2, thuộc thửa số 567, tờ bản đồ số 02, loại đất trồng cây hàng năm khác và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm: 855.462.082 đồng (Tám trăm năm mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi hai ngàn không trăm tám mươi hai đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bỏ phiếu kín theo phương thức trả giá lên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng) / hồ sơ

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 02 tháng 7 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 06/7/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải, ĐT: 02943.832228./.

- Lưu: (HĐ: 79/2020)

(HĐ 78 – hạn đăng ký tới ngày 29/6/2020) đấu giá Tài sản tọa lạc tại khóm 4, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, Trà Vinh (Quán café 777)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 219 /TB-ĐGTSngày 19 tháng 5 năm 2020  

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Nguyễn Thị Phượng Anh, địa chỉ: Khóm 4, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản thi hành án tọa lạc tại khóm 4, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, Trà Vinh (Quán café 777), gồm:

1. Quyền sử dụng đất thửa đất số 45, tờ bản đồ số 16, diện tích 390,3 m2, loại đất trồng cây lâu năm. (giáp đường 3-2).

2. Quyền sử dụng đất thửa đất số 03, tờ bản đồ số 16, diện tích 1.546,4 m2, loại đất trồng cây lâu năm.

3.Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở, dãy nhà trọ 03 căn, dãy nhà trọ 10 căn, quán võng và các công trình phụ trên đất.

4. Cây trồng trên đất: Sộp, Gia Long, cây xanh, dừa, cau.

* Giá khởi điểm: 4.747.288.460 đồng (Bốn tỷ bảy trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm tám mươi tám ngàn bốn trăm sáu mươi đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước: 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng)/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 29 tháng 6 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 02/7/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, ĐT: 02943862244./.

* Lưu: (HĐ: 78/2020)

                                                               

(HĐ 77 – hạn đăng ký tới ngày 29/6/2020) đấu giá đất & nhà lạc tại Khóm 4 (nay là Khóm 3), thị trấn Định An, huyện Trà Cú, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 218/TB-ĐGTVngày 18 tháng 5 năm 2020

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

2. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

3. Tài sản đấu giá của ông Nguyễn Văn Hạnh và bà Tăng Thị Sương, cùng địa chỉ Khóm 4 (nay là Khóm 3) thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất thuộc thửa số 1369, tờ bản đồ số 16, diện tích 100 m2, loại đất ở tại nông thôn, tọa lạc tại Khóm 4 (nay là Khóm 3), thị trấn Định An, huyện Trà Cú, Trà Vinh. Đất có tứ cận: Hướng đông: giáp đường nhựa; Hướng tây giáp cống thoát nước; Hướng nam giáp thửa:1378; Hướng Bắc giáp thửa:1368. Giá khởi điểm: 196.245.333 đồng (Một trăm chín mươi sáu triệu hai trăm bốn mươi lăm ngàn ba trăm ba mươi ba đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật đăng ký tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước ; Hộ khẩu; + giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình. 

5.Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ

6.Tiền đặt trước : 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng) / hồ sơ.

7.Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

FThời gian xem hồ sơ, tài sản đấu giá, đăng ký tham gia đấu : Từ ngày 18/5/2020 đến 10 giờ 00 ngày 29/6/2020.

F Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến : Lúc 8 giờ 30 phút ngày 02/72020

F Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

8. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, ĐT: 02943874077./.

* Lưu VT (HĐ 77/2020)

(HĐ 76 – hạn đăng ký tới ngày 29/6/2020) đấu giá 03tài sản tọa lạc tại ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, Tiểu Cần, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 217/TB-ĐGTV ngày 18 tháng 5 năm 2020

1. Tài sản đấu giá của ông Nguyễn Quốc Khánh và bà Đinh Thị Quí cùng địa chỉ: ấp Ông Rùm 1, xã HùngHòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 362, tờ bản đồ số 15, diện tích 3.810m2, loại đất CLN, các công trình xây dựng gắn liền thửa đất số 362 nêu trên gồm: Nhà ở, chuồng heo, mái che, nền láng xi măng, quán nước, nhà kho, nhà vệ sinh . . . và các loại cây gắn liền với đất gồm: Dừa, Bưởi, Mận, Cóc, Xoài, Chanh, . . . Giá khởi điểm : 1.112.899.611 đồng (Một tỷ một trăm mười hai triệu tám trăm chín mươi chín ngàn sáu trăm mười một đồng).

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 42, tờ bản đồ số 25, diện tích 1027m2, loại đất CLN. Giá khởi điểm: 125.697.407 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm chín mươi bảy ngàn bốn trăm lẻ bảy đồng).

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 368, tờ bản đồ số 15, diện tích 940m2 ( thực đo 896,3m2) loại đất ONT+CLN, cây trồng trên thửa đất gồm: Dừa. Giá khởi điểm : 103.387.271 đồng ( Một trăm lẻ ba triệu ba trăm tám mươi bảy nghìn hai trăm bảy mươi mốt đồng).

Các tài sản trên tọa lạc tại ấp Ông Rùm 1, xã HùngHòa, Tiểu Cần, Trà Vinh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước ; Hộ khẩu; + giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình. 

5.Tiền mua hồ sơ: theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

6.Tiền đặt trước :

  1. Tài sản 1: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) / hồ sơ.
  2. Tài sản 2: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/ hồ sơ.
  3. Tài sản 3: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)/ hồ sơ.

7.Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

F Thời gian đăng ký tham gia đấu và xem hồ sơ, tài sản đấu giá : Từ ngày 18/5/2020 đến 10 giờ 00 ngày 29/6/2020.

FHạn chót đăng ký ‎tham gia đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 29/6/2020.

F Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến : Lúc 8 giờ 30 phút ngày 02/7/2020

F Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

8. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: (HĐ: 76/2020).

(HĐ 74 – hạn đăng ký tới ngày 23/6/2020) đấu giá tài sản tọa lạc tại ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 213/TB-ĐGTV ngày 13 tháng 5 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1977 và bà Tô Thị Thi, sinh năm 1977 cùng địa chỉ: ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản gồm: Quyền sử dụng đất thửa số 187, tờ bản đồ số 37, diện tích 204 m2, loại đất trồng cây lâu năm, có cây trồng và công trình phụ trên đất. (hướng Bắc giáp đường Đal 5m), tọa lạc tại ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

* Giá khởi điểm : 135.048.090 đồng (Một trăm ba mươi lăm triệu không trăm bốn mươi tám ngàn không trăm chín mươi đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức bán đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến : Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 26/6/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943.872003./.

* Lưu: ( HĐ 74/2020)

Đối tác

Thống kê

0690048
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
268
328
539
2075
3661
13385
690048

Forecast Today
456


IP của bạn:54.36.149.16