Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(HĐ 32 – hạn đăng ký tới ngày 07/4/2020) đấu giá: 2 phần đất chiết thửa loại đất trồng lúa, cùng tọa lạc tại ấp Châu Hưng, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 89/TB-ĐGTV ngày 25 tháng 02 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Phạm Thành Liêm và bà Trần Thị Lệ Xuân. Địa chỉ: Khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh để thi hành án.

Tài sản bán đấu giá gồm:Phần diện tích đất 5.904 m2; thửa đất 34, loại đất trồng cây lâu năm thực tế là đất trồng lúa, tờ bản đồ số 23 và Phần diện tích đất 9.759 m2; thửa đất 41, loại đất trồng lúa, tờ bản đồ số 23, cùng tọa lạc tại ấp Châu Hưng, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh do hộ ông Phạm Thành Liêm đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Giá khởi điểm :854.759.965 đồng (Tám trăm năm mươi bốn triệu bảy trăm năm mươi chín ngàn chín trăm sáu mươi lăm đồng).

* Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

          - Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản; nộp bản photo giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/ hồ sơ

- Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 07 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, TP Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 10/4/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943.813323; DĐ 0984492976 (gặp anh Trí)./.

* Lưu: Cty (HĐ: 32/2020)

  

(HĐ 31 – hạn đăng ký tới ngày 07/4/2020) đấu giá đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại ấp Hội An, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 88/TB-ĐGTVngày 25 tháng 02 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của hộ ông Đặng Văn Em, địa chỉ: ấp Hội An, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản là quyền sử dụng đất phần diện tích 5.827,4 m2 ( trong tổng số diện tích 8.542 m2), thửa đất số 28, tờ bản đồ số 65, loại đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại ấp Hội An, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm: 613.146.708 đồng (Sáu trăm mười ba triệu một trăm bốn mươi sáu ngàn bảy trăm linh tám đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) / hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 07 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 10/4/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943813516; DĐ: 0984492976 (gặp anh Trí)./.

* Lưu: Cty (HĐ: 31/2020)

                                                              

(HĐ 30 – hạn đăng ký tới ngày 07/4/2020) đấu giá Một Căn nhà xây dựng cơ bản gắn liền với phần diện tích đất 70,5m2; loại đất ở đô thị và trồng cây lâu năm, tọa lạc tại Khóm 1, thị trấn Cầu Kè, Cầu Kè, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 87/TB-ĐGTV ngày 25 tháng 02 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Lê Văn Phúc và bà Ngô Thị Hồng Thu. Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh để thi hành án.

Tài sản bán đấu giá gồm:Một Căn nhà xây dựng cơ bản gắn liền với phần diện tích đất 70,5m2; thửa 137, loại đất ở đô thị và trồng cây lâu năm, tờ bản đồ số 24, tọa lạc tại Khóm 1, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh . Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 400703 do UBND huyện Cầu Kè cấp ngày 11/5/2010. Giá khởi điểm: 458.814.883 đồng (Bốn trăm năm mươi tám triệu tám trăm mười bốn ngàn tám trăm tám mươi ba đồng).

* Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

            - Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản; nộp bản photo giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước là 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng)/ hồ sơ

- Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10giờ 00 ngày 07 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, TP Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 10/4/2020.

-Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943813516; DĐ 0984492976 (gặp anh Trí)./.

* Lưu: Cty (HĐ: 30/2020)

  

(HĐ 29 – hạn đăng ký tới ngày 07/4/2020) đấu giá Hai thửa đất ở tại nông thôn diện tích 89,6m2/thửa và căn nhà trên đất/thửa; cùng tọa lạc tại: ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 86/TB-ĐGTV ngày 25 tháng 02 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaNguyễn Thị Nhành, ông Lê Văn Lai, cùng địa chỉ: ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh gồm tài sản như sau:

- Thửa 58, diện tích 89,6m2, tờ bản đồ số 10, loại đất ở tại nông thôn và căn nhà trên đất (hướng tây giáp sân chợ có số đo 4,5m2). Giá khởi điểm: 2.058.018.433 đồng(Hai tỷ, không trăm năm mươi tám triệu, không trăm mười tám nghìn, bốn trăm ba mươi ba đồng).

- Thửa 59, diện tích 89,6m2, tờ bản đồ số 10, loại đất ở tại nông thôn và căn nhà trên đất (hướng tây giáp sân chợ có số đo 4,5m2). Giá khởi điểm: 2.058.018.433 đồng(Hai tỷ, không trăm năm mươi tám triệu, không trăm mười tám nghìn, bốn trăm ba mươi ba đồng).

Các tài sản trên cùng tọa lạc tại: ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)/ tài sản/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 07 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10/4/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: Cty (HĐ: 29/2020).

(HĐ 28 – hạn đăng ký tới ngày 30/3/2020) Đấu giá 02 tài sản tọa lạc tại ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 81/TB-BĐGTV ngày 20 tháng 02 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1977 và bà Tô Thị Thi, sinh năm 1977 cùng địa chỉ: ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản tọa lạc tại ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh gồm:

1/ Quyền sử dụng đất thửa số 277, 278, cùng tờ bản đồ số 42, diện tích 4.798 m2, loại đất trồng lúa.

* Giá khởi điểm:142.497.242 đồng (Một trăm bốn mươi hai triệu bốn trăm chín mươi bảy ngàn hai trăm bốn mươi hai đồng).

2/ Quyền sử dụng đất thửa số 187, tờ bản đồ số 37, diện tích 204 m2, loại đất trồng câu lâu năm, có cây trồng và công trình phụ trên đất. (hướng Bắc giáp đường Đal 5m)

* Giá khởi điểm : 142.155.884 đồng (Một trăm bốn mươi hai triệu một trăm năm mươi lăm ngàn tám trăm tám mươi bốn đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức bán đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến : Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 03/4/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943.872003./.

* Lưu: Cty, VT ( HĐ 28/2020)

Đối tác

Thống kê

0690172
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
44
348
663
2075
3785
13385
690172

Forecast Today
384


IP của bạn:18.208.126.130