Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(HĐ 24 – Hạn đăng ký tới ngày 13/3/2020) đấu giá sà lan tự hành TV-5888, số đăng kiểm V84-01686. Trọng tải toàn phần, số lượng người được phép chở, sức kéo, sức đẩy: 450 tấn

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 75 /TB-ĐGTS ngày 17 tháng 02 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Điệp, sinh năm 1954 và bà Lê Thị Kim, sinh năm 1958, cùng địa chỉ: ấp Dinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh trà Vinh.

Tài sản là sà lan tự hành TV-5888, số đăng kiểm V84-01686.

Công dụng: chở hàng                 Năm và nơi đóng: 2008 Cần Thơ

Chiều dài thiết kế: 38,70m         Chiều dài lớn nhất: 40,7m

Chiều rộng thiết kế: 7,00m         Chiều rộng lớn nhất: 7,20m

Chiều cao mạn: 3,00m                 Chiều chìm: 2,68m

Mạn khô: 0,33m                         Vật liệu : Thép

Số lượng, kiểu và công suất máy chính: 0,1, MITSUBISHI, 290CV, 22400

Trọng tải toàn phần, số lượng người được phép chở, sức kéo, sức đẩy: 450 tấn

          Giá khởi điểm: 974.440.126 đồng (Chín trăm bảy mươi bốn triệu bốn trăm bốn mươi nghìn một trăm hai mươi sáu đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

* Bước giá 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng).

* Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

          - Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản photo giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước là 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng)/ hồ sơ ( nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhânTrà Vinhsố 0741000619616 Vietcombank – chi nhánh Trà Vinh).

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 phút ngày 13 tháng 3 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian bán đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 18/3/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943.813323; 0968169457 (gặp cô Liễu)./.

*Lưu: Cty (HĐ: 24/2020)

            

(HĐ 17 – hạn đăng ký tới ngày 27/3/2020) đấu giá Căn nhà được cấp sở hữu và các công trình phụ trên đất, tổng diện tích 164 m2, loại đất cây lâu năm, tọa lạc tại khóm 1, phường 9, TPTrà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

             Số: 66/TB-BĐGTS17 tháng 02 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Trắc Minh Hữu và bà Lâm Thị Sông, địa chỉ: khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh (theo biên bản kê biên xử lý tài sản ngày 30/01/2018).

Tài sản là: Căn nhà được cấp sở hữu và các công trình phụ trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất thuộc thửa 2803, tờ bản đồ số 1, tổng diện tích 164 m2, loại đất cây lâu năm, tọa lạc tại khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh.

* Giá khởi điểm củatài sản nêu trên là: 708.259.251 đồng (Bảy trăm linh tám triệu hai trăm năm mươi chín ngàn hai trăm năm mươi mốt đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 27/3/2020 .

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 01/4/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn; ; hoặc Chi cục Thi hành án dân sự Tp.Trà Vinh, ĐT: 02943.858974./.

* Lưu: Cty (HĐ: 17/2020).

(HĐ 16 – hạn đăng ký tới ngày 19/3/2020) đấu giá Quyền sử dụng đất LNK, và toàn bộ cơ sở hạ tầng trên đất tọa lạc tại: ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 64/TB-ĐGTS ngày 07 tháng 02 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Trung Cang, địa chỉ: khóm 1, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản gồm:

Quyền sử dụng đất diện tích 4.986,4 m2 và toàn bộ cơ sở hạ tầng trên đất, thuộc thửa số 459, tờ bản đồ số 01, mục đích sử dụng: LNK, tọa lạc tại: ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (do hộ ông Nguyễn Trung Cang đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

* Giá khởi điểm : 909.422.435 đồng (Chín trăm linh chín triệu bốn trăm hai mươi hai ngàn bốn trăm ba mươi lăm đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:100.000.000 đồng ( Một trăm triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 23/3/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải, ĐT:02943.832228./.

* Lưu: Cty (HĐ: 16/2020).

(HĐ 15 – hạn đăng ký tới ngày 24/3/2020) Đấu giá Tài sản tọa lạc tại Ấp Xóm Chòi (nay là ấp Ông Xây), xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 63/TB-ĐGTV ngày 11 tháng 02 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Huỳnh Anh Hoàng, địa chỉ: Ấp Xóm Chòi, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh và bà Huỳnh Thị Oanh, địa chỉ: ấp Đại Sư, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu cần, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1. Quyền sử dụng đất chiết thửa 237, tờ bản đồ số 6, diện tích 3742,1m2, ( trong đó đất làm nhà ở là 61m2 và cây ăn quả là 3681,1m2).

2. Quyền sử dụng đất chiết thửa 237, tờ bản đồ số 6, diện tích 1022m2, loại đất cây ăn quả .

* Các công trình có trên đất gồm: Nhà chính, Hồ nước, Giếng nước bơm tay, nhà kho, nhà bếp, mái che chuồng heo, Chuồng heo, Chuồng heo lồng sắt, Sân xi măng, Ao nuôi cá. . .

* Các lọai cây có trên đất: Dừa (1-3 năm) có 5 cây, Dừa (5-20 năm) có 88 cây, Mít (5-20 năm):2 cây, Vú sữa (5-20 năm): 01 cây, Tre 235 cây, Bạch đàn (Æ 30 đến 60): 02 cây.

Giá khởi điểm: 612.480.746 đồng (Sáu trăm mười hai triệu bốn trăm tám mươi nghìn bảy trăm bốn mươi sáu đồng).

Tài sản trên tọa lạc tại Ấp Xóm Chòi (nay là ấp Ông Xây), xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, do ông Huỳnh Anh Hoàng và bà Huỳnh Thị Oanh đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng.

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng)/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/3/2020.

           - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: VT (HĐ: 15/2020).

(HĐ 14 – hạn đăng ký tới ngày 24/3/2020) Đấu giá đất ở đô thị là 300m2 và 166,6m2 đất CLNtọa lạc Khóm 2, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 62/TB-ĐGTV ngày 11 tháng 02 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Trần Hớn Quang, Trần Phát, Trần Huệ Quân (Cung), Trần Huệ Châu cùng địa chỉ khóm 1, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh và ông Hồ Bỉnh Huy, hộ khẩu thường trú tại 153, Lê Thị Bạch Cát, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh (tạm trú tại khóm 1, thị trấn Cầu quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) .

Tài sản là:Quyền sử dụng đất thửa 99, diện tích 466,6m2 ( trong đó đất ở đô thị là 300m2 và 166,6m2 đất CLN) tờ bản đồ số 33, tọa lạc Khóm 2, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh do bà Trần Huệ Quân, địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đứng tên quyền sử dụng.

Giá trị khởi điểm là 64.108.893 đồng (Sáu mươi bốn triệu một trăm lẻ tám nghìn tám trăm chín mươi ba đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/3/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: Cty (HĐ: 14/2020).

Đối tác

Thống kê

0704284
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
51
519
3353
4430
4043
13854
704284

Forecast Today
576


IP của bạn:3.235.107.209