Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(HĐ 40- hạn đăng ký tới ngày 13/4/2020) đấu giá tài sản tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

             Số: 100/TB-ĐGTV ngày 03 tháng 3 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ôngNguyễn Quốc Cường và bà Trần Thị Hường, cùng địa chỉ: ấp Ông Rùm 1, xã HùngHòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

Quyền sử dụng đất thửa 172, diện tích 1232,2 m2, tờ bản đồ số 24, loại đất cây lâu năm. Hướng nam của thửa đất giáp đường bêtông: 29,55m.

Tài sản gắn liền với đất gồm: nhà ở, nhà vệ sinh, mái che, sân láng xi măng, Chuồng heo và cây gắn liền với đất gồm: Dừa, Bưởi, Xoài, Măng Cụt, Chuối; tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm: 217.978.695 đồng (Hai trăm mười bảy triệu chín trăm bảy mươi tám ngàn sáu trăm chín mươi lăm đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/4/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: VT (HĐ: 40/2020).

(HĐ 39 – hạn đăng ký tới ngày 13/4/2020) Đấu giá tài sản tọa lạc Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 96 /TB-ĐGTSngày 03 tháng 3 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củabà Huỳnh Thị Út, địa chỉ: Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản gồm:

1. Quyền sử dụng hai thửa đất:

1.1. Quyền sử dụng đất diện tích 923 m2, thửa đất 334, tờ bản đồ số 56 ( trong đó, đất ONT : 50 m2, đất trồng cây lâu năm hiện tại đang trồng lúa: 873 m2 ).

Diện tích giảm so với giấy chứng nhận QSD đất là 34 m2, do xác định lại ranh theo hiện trạng giáp thửa 239.

1.2. Quyền sử dụng đất diện tích 515 m2, thửa đất 336, tờ bản đồ số 56, loại đất trồng cây lâu năm hiện tại đang trồng lúa.

Diện tích giảm so với giấy chứng nhận QSD đất là 43 m2, nguyên nhân: giảm 19 m2 do xác định lại ranh giới theo hiện trạng giáp thửa 233, giảm 20 m2 do xác định lại ranh theo hiện trạng giáp thửa 328, giảm 3 m2 do xác định lại ranh theo hiện trạng giáp thửa 364, giảm 1 m2 do xác định lại ranh theo hiện trạng giáp thửa 1223

Giá khởi điểm:134.045.000 đồng (Một trăm ba mươi bốn triệu không trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).

2. Quyền sử dụng đất diện tích 1.019,7 m2, thửa đất 75, tờ bản đồ số 17, loại đất trồng cây lâu năm (hướng Bắc giáp đường nhựa có kích thước lần lượt là 11,49 m; 14,10 m),

Diện tích giảm so với giấy chứng nhận QSD đất là 22 m2, nguyên nhân: tăng 8 m2 do xác định lại ranh theo hiện trạng giáp thửa 57, giảm 35 m2 do xác định lại ranh theo hiện trạng giáp thửa 62 tờ bản đồ số 18, tăng 5 m2 do xác định lại ranh theo hiện trạng giáp thửa 76. Tài sản gắn liền với đất là căn nhà cấp 4, cây trồng , hàng rào lưới B40 bao quanh.

Giá khởi điểm:1.033.399.220 đồng (Một tỷ không trăm ba mươi ba triệu ba trăm chín mươi chín ngàn hai trăm hai mươi đồng).

? Các tài sản trên tọa lạc Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước:

1. Quyền sử dụng hai thửa đất: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng)/hồ sơ

2. Quyền sử dụng đất diện tích 1.019,7 m2: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng)/hồ sơ

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 13 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 17/4/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943872003 (gặp anh Tuấn)./.

* Lưu VT (HĐ: 39/2020)

(HĐ 38 – hạn đăng ký tới ngày 09/4/2020) đấu giá tài sản tọa lạc tại khóm 4, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh: 100 m2 đất ở đô thị và công trình xây dựng

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 98 /TB-ĐGTVngày 28 tháng 02 năm 2020  

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Phan Thị Hằng và ông Lê Minh Tâm, cùng thường trú khóm 4, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, tài sản là:

Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng thuộc thửa số 1325, diện tích 100 m2, tờ bản đồ số 16, loại đất ở đô thị, tọa lạc tại khóm 4, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, Trà Vinh.

Giá khởi điểm: 272.381.616 đồng (Hai trăm bảy mươi hai triệu ba trăm tám mươi mốt ngàn sáu trăm mười sáu đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) / hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 09 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 13/4/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, ĐT: 02943874077./.

* Lưu VT (HĐ 38/2020)

                                                              

(HĐ 37 – hạn đăng ký tới ngày 09/4/2020) đấu giá Quyền sử dụng đất đất ở đô thị và công trình xây dựng, tọa lạc tại khóm 4, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 97/TB-ĐGTSngày 28 tháng 02 năm 2020  

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Phan Văn Cẩm, thường trú tại khóm 4, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng thuộc thửa số 1362, diện tích 100 m2, tờ bản đồ số 16, loại đất ở đô thị, tọa lạc tại khóm 4, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, do ông Phan Văn Cẩm đứng tên trong giấy chứng nhận QSD đất.          

Giá khởi điểm: 363.222.675 đồng (Ba trăm sáu mươi ba triệu hai trăm hai mươi hai ngàn sáu trăm bảy mươi lăm đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) / hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 09 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 13/4/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, ĐT: 02943874077./.

* Lưu VT (HĐ 37/2020)

  

(HĐ 33 – hạn đăng ký tới ngày 07/4/2020) đấu giá: 2 phần đất chiết thửa tọa lạc tại ấp Hội An, xã Hòa Tân , huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 90/TB-ĐGTSngày 25 tháng 02 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củahộ ông Nguyễn Văn Tiếp và bà Nguyễn Thị Tới, cùng địa chỉ: ấp Hội An, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.Tài sản là:

1/ Phần đất 240 m2, thuộc thửa đất 1064, tờ bản đồ số 08, loại đất ở nông thôn (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), cây trồng có trên đất, tọa lạc tại ấp Hội An, xã An Phú Tân (nay là xã Hòa Tân), huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Thực tế 163,6 m2, thuộc thửa đất 1064, tờ bản đồ số 08, loại đất ở nông thôn, cây trồng có trên đất.Giá khởi điểm: 111.852.000 đồng (Một trăm mười một triệu tám trăm năm mươi hai ngàn đồng).

2/ Phần đất 1.637,7 m2, chiết từ thửa 498, tờ bản đồ số 57, loại đất trồng cây lâu năm và các cây trồng có trên đất, tọa lạc tại ấp Hội An, xã Hòa Tân , huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.Giá khởi điểm: 416.709.450 đồng (Bốn trăm mười sáu triệu bảy trăm linh chín ngàn bốn trăm năm mươi đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:

20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) / hồ sơ/ tài sản 1.

80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng)/hồ sơ/tài sản 2

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 07 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 10/4/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc thi hành án và đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943813516; DĐ: 0984492976 (gặp anh Trí)./.

* Lưu: Cty (HĐ: 33/2020)

Đối tác

Thống kê

0690034
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
254
328
525
2075
3647
13385
690034

Forecast Today
456


IP của bạn:54.36.149.66