Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(HĐ 45- hạn đăng ký tới ngày 23/4/2020) đấu giá chiết thửa Quyền sử dụng đất, diện tích 998,7 m2 loại đất QUẢ và cây trồng trên đất. Tọa lạc tại: ấp Kinh Lớn, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 107/TB-ĐGTV ngày 13 tháng 3 năm 2020

Doanh nghiệp tư nhân đấu giá Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của hộ bà Nguyễn Thị Mai, ngụ tại ấp Kinh Lớn, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản là:

Quyền sử dụng đất chiết thửa số 44, tờ bản đồ số 59, diện tích 998,7 m2 loại đất QUẢ và cây trồng trên đất. Tọa lạc tại: ấp Kinh Lớn, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm :80.632.615 đồng (Tám mươi triệu sáu trăm ba mươi hai ngàn sáu trăm mười lăm đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: đến 10 giờ 00, ngày 23 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức bán đấu giá: Tại Doanh nghiệp tư nhân đấu giá Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá, dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/4/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp tư nhân đấu giá Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, ĐT: 02943858974./.

* Lưu: VT (HĐ: 45/2020).

(HĐ 44- hạn đăng ký tới ngày 21/4/2020) đấu giá Tài sản tọa lạc tại khóm 4, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, Trà Vinh (Quán café 777).

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Nguyễn Thị Phượng Anh, địa chỉ: Khóm 4, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản tọa lạc tại khóm 4, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, Trà Vinh (Quán café 777), gồm:

1. Quyền sử dụng đất thửa đất số 45, tờ bản đồ số 16, diện tích 390,3 m2, loại đất trồng cây lâu năm.(Giáp đường 3-2: 7 m).

2. Quyền sử dụng đất thửa đất số 03, tờ bản đồ số 16, diện tích 1.546,4 m2, loại đất trồng cây lâu năm.(Liền kề thửa đất số 45: 7m).

3.Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở, dãy nhà trọ 03 căn, dãy nhà trọ 10 căn, quán võng và các công trình phụ trên đất.

4. Cây trồng trên đất: Sộp, Gia Long, cây xanh, dừa, cau.

* Giá khởi điểm: 5.160.096.152 đồng (Năn tỷ một trăm sáu mươi triệu không trăm chín mươi sáu ngàn một trăm năm mươi hai đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước: 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng)/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 24/4/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, ĐT: 02943862244./.

(HĐ 43- hạn đăng ký tới ngày 21/4/2020) đấu giá Căn nhà cấp 4 gắn liền phần đất 4.911,4 m2 loại đất ở nông thôn và trồng cây lâu năm, tọa lạc tại ấp Vàm Đình, xã Ninh Thới, Cầu Kè, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 104/TB-ĐGTVngày 10 tháng 3 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của hộ ông Đoàn Quốc Khải và bà Nguyễn Thị Kiều Nga; cùng địa chỉ: khóm II, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản đấu giá gồm: Căn nhà cấp 4 gắn liền phần diện tích đất 4.911,4 m2 ( diện tích thực tế) thuộc thửa đất 995, tờ bản đồ số 49, loại đất ở nông thôn và trồng cây lâu năm, tọa lạc tại ấp Vàm Đình, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 378301 do UBND huyện Cầu Kè cấp ngày 19/5/2011.

* Giá khởi điểm: 1.354.987.850 đồng (Một tỷ ba trăm năm mươi bốn triệu chín trăm tám mươi bảy ngàn tám trăm năm mươi ngàn đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) / hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 24/4/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943813516; DĐ: 0984492976 (gặp anh Trí)./.

* Lưu: VT (HĐ: 43/2020)

(HĐ 42- hạn đăng ký tới ngày 15/4/2020) đấu giá khách sạn Lưu Luyến địa chỉ: số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 9, phường 7, thành phố Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 102 /TB-ĐGTSngày 05 tháng 3 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Phan Ngọc Hưng (chủ DNTN khách sạn Lưu Luyến) và bà Trần Thị Thùy Linh cùng địa chỉ: số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 9, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản là:

- Giấy chứng nhận nhà ở và quyền sử dụng đất ở thửa số 221, tờ bản đồ số 29, diện tích 331.20 m2 loại đất OĐT và căn nhà gắn liền với đất có diện tích sàn là 331.20 m2 kết cấu tường gạch, khung bê tông cốt thép, mái tôn, nền gạch men tọa lạc tại khóm 9, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 21, tờ bản đồ số 28, diện tích 246.5 m2 loại đất ao (hồ) tọa lạc tại phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 75, tờ bản đồ số 29, diện tích 207.40 m2 loại đất vườn (trong đó có 120 m2 đất thổ cư) tọa lạc tại phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 59, tờ bản đồ số 29, diện tích 287.3 m2 loại đất vườn, tọa lạc tại phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 74, 81, 82, 245, tờ bản đồ số 29, diện tích 173.80 m2 loại đất OĐT và nhà 02 tầng gắn liền với đất có diện tích sàn 319.58 m2 , kết cấu tường gạch, khung bê tông cốt thép, mái tôn, sàn bê tông cốt thép, nền gạch men, tọa lạc tại khóm 9, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 84, tờ bản đồ số 29, diện tích 59.50 m2 loại đất OĐT và nhà 02 tầng gắn liền với đất có diện tích sàn 102m2 , kết cấu tường gạch, khung bê tông cốt thép, mái tôn, sàn gỗ, nền gạch men, tọa lạc tại khóm 9, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm: 6.517.430.278 đồng (Sáu tỷ năm trăm mười bảy triệu bốn trăm ba mươi ngàn hai trăm bảy mươi tám đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng) / hồ sơ

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 15 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/4/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, ĐT: 02943862244./.

* Lưu: VT (HĐ: 42/2020)                                                            

(HĐ 41- hạn đăng ký tới ngày 13/4/2020) đấu giá bốn tài sản tọa lạc tại ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, Tiểu Cần, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 101/TB-ĐGTV ngày 03 tháng 3 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Nguyễn Quốc Khánh và bà Đinh Thị Quí cùng địa chỉ: ấp Ông Rùm 1, xã HùngHòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1/- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 362, tờ bản đồ số 15, diện tích 3.810m2, loại đất CLN, do ông Nguyễn Quốc Khánh và bà Đinh Thị Quí đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng.

          Các công trình xây dựng gắn liền thửa đất số 362 nêu trên gồm: Nhà ở, chuồng heo, mái che, nền láng xi măng, quán nước, nhà kho, nhà vệ sinh . . . . . và các loại cây gắn liền với đất gồm: Dừa, Bưởi, Mận, Cóc, Xoài, Chanh, . . . .

Giá khởi điểm : 1.124.141.002 đồng (Một tỷ một trăm hai mươi bốn triệu một trăm bốn mươi mốt ngàn không trăm linh hai đồng).

2/- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 42, tờ bản đồ số 25, diện tích 1027m2, loại đất CLN, ông Nguyễn Quốc Khánh đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Giá khởi điểm:139.663.786 đồng (Một trăm ba mươi chín triệu sáu trăm sáu mươi ba ngàn bảy trăm tám mươi sáu đồng).

3/- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 368, tờ bản đồ số 15, diện tích 940m2 ( thực đo 896,3m2) loại đất ONT+CLN, do ông Nguyễn Quốc Khánh đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng. Cây trồng trên thửa đất gồm: Dừa

Giá khởi điểm:114.874.746 đồng (Một trăm mười bốn triệu tám trăm bảy mươi bốn ngàn bảy trăm bốn mươi sáu đồng).

4/- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 364, tờ bản đồ số 15, diện tích 510m2 ( thực đo 484,2m2) loại đất ONT+CLN, do ông Nguyễn Quốc Khánh và bà Đinh Thị Quí đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Giá khởi điểm: 73.286.458 đồng (Bảy mươi ba triệu hai trăm tám mươi sáu ngàn bốn trăm năm mươi tám đồng).

Các tài sản trên tọa lạc tại ấp Ông Rùm 1, xã HùngHòa, Tiểu Cần, Trà Vinh.

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:

  1. Tài sản 1: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) / hồ sơ.
  2. Tài sản 2: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/ hồ sơ.
  3. Tài sản 3: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)/ hồ sơ.
  4. Tài sản 4: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/4/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh, ĐT: 02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: VT (HĐ: 41/2020).

Đối tác

Thống kê

0690094
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
314
328
585
2075
3707
13385
690094

Forecast Today
408


IP của bạn:54.36.148.193