Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(HĐ 195 –hạn đăng ký tới ngày 24/9/2019/2019) đấu giá đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại ấp Hội An, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 545/TB-ĐGTSngày 15 tháng 8 năm 2019                                                  

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của hộ ông Đặng Văn Em, địa chỉ: ấp Hội An, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản là quyền sử dụng đất phần diện tích 5.827,4 m2 ( trong tổng số diện tích 8.542 m2), thửa đất số 28, tờ bản đồ số 65, loại đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại ấp Hội An, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm: 715.144.140 đồng (Bảy trăm mười lăm triệu một trăm bốn mươi bốn ngàn một trăm bốn mươi đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng) / hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 24 tháng 9 năm 2019.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 27/9/2019.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943813516; DĐ: 0984492976 (gặp aanh Trí)./.

* Lưu: Cty (HĐ: 195/2019)

                                                             

(HĐ 193 –hạn đăng ký tới ngày 16/9/2019/2019) đấu giá Tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, tọa lạc tại tọa lạc tại ấp Đầu Bờ và ấp Bích Trì, xã Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 543/TB-ĐGTS   , ngày 15 tháng 8 năm 2019                                                                                                              

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củabà Trịnh Thị Cúc (chủ DNTH Bảo Châu) và ông Trịnh Văn Thời , cùng địa chỉ: ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản là quyền sử dụng đát và tài sản gắn liền trên đất, gồm:

1/ Thửa đất số 1326, tờ bản đồ số 04, diện tích 300 m2, loại đất ở nông thôn và căn nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất. Nhà chính, nhà ở dạng độc lập, nhà trệt, móng cột bê tông cốt thép, tường xây gạch ống, trát vữa, sơn bê, nền gạch men, mái tole, có trần thạch cao, diện tích 292,51 m2. Cửa hàng kinh doanh phía trước nhà chính, nhà trệt, móng cột bê tông cốt thép, tường xây gạch ống, vữa, sơn bê, nền gạch men, mái tole, có trần nhựa, diện tích 108,17 m2. Phần nhà phía sau và nhà vệ sinh, kết cấu tường xây gạch, mái lợp tole, nền gạch men, móng cột bê tông cốt thép, tổng diện tích 59,07 m2.

Thửa đất số 1236, tờ bản đồ số 04, diện tích 325,8 m2, loại đất trồng cây lâu năm (quả).

Nhà đất nói trên tọa lạc tại ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh.

Cây trái hoa màu có trên đất: cây khế, cây xoài, cây ổi, cây mận, cây chùm ruột, cây sa kê cho trái từ 02 năm đến dưới 03 năm.

Giá khởi điểm: 1.653.353.585 đồng (Một tỷ sáu trăm năm mươi ba triệu ba trăm năm mươi ba ngàn năm trăm tám mươi lăm đồng).

2/ Thửa đất số 1430, tờ bản đồ số 05, diện tích 124 m2, loại đất trồng cây lâu năm (quả), tọa lạc tại ấp Bích Trì, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm: 106.750.144 đồng (Một trăm linh sáu triệu bảy trăm năm mươi ngàn một trăm bốn mươi bốn đồng).

3/ Thửa đất số 1396, tờ bản đồ số 05, diện tích 114,4 m2, loại đất trồng cây lâu năm (quả), tọa lạc tại ấp Bích Trì, xã Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh.

Giá khởi điểm: 98.633.568 đồng (Chín mươi tám triệu sáu trăm ba mươi ba ngàn năm trăm sáu mươi tám đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 10% giá khởi điểm/ hồ sơ - Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 16 tháng 9 năm 2019.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19/9/2019.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, ĐT: 02943862244./.

* Lưu: Cty (HĐ: 193/2019)

                                                              

(HĐ 194 –hạn đăng ký tới ngày 24/9/2019/2019) đấu giá Tài sản tọa lạc tại tọa lạc tại ấp Sóc Giụp, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 544/TB-ĐGTSngày 15 tháng 8 năm 2019                                                

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Lê Thị Minh Chi, địa chỉ: ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh.

Tài sản là quyền sử dụng đất: Thửa đất số 441, tờ bản đồ số 7, diện tích 5.080 m2, ( trong đó, loại đất ở nông thôn: 40 m2, CLN: 5.040 m2), tọa lạc tại ấp Sóc Giụp, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm: 284.464.000 đồng (Hai trăm tám mươi bốn triệu bốn trăm sáu mươi bốn ngàn đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) / hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 24 tháng 9 năm 2019.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/9/2019.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang, ĐT: 02943825451./.

* Lưu: Cty (HĐ: 194/2019)

                                                              

(HĐ 192 –hạn đăng ký tới ngày 16/9/2019) đấu giá Tài sản tọa lạc tại số A58/8 đường Lê Lợi, khóm 4, phường 1, thành phố Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN    

Số: 542/TB-ĐGTSngày 15 tháng 8 năm 2019                                                                                                            

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Trần Minh Triệu và bà Phan Ngọc Duy, địa chỉ số 70/1D đường Lý Tự Trọng, khóm 5, phường 4, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh.

Tài sản là: Quyền sử dụng đất thửa đất số 189, tờ bản đồ số 17, diện tích 66,3 m2, loại đất ở tại đô thị cùng các công trình xây dựng có trên đất.

Tài sản tọa lạc tại số A58/8 đường Lê Lợi, khóm 4, phường 1, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh,

* Giá khởi điểm: 327.966.264 đồng (Ba trăm hai mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi sáu ngàn hai trăm sáu mươi bốn đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 16 tháng 9 năm 2019.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19/9/2019.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, ĐT: 02943862244./.

* Lưu: Cty (HĐ: 192/2019)

                                                              

(HĐ 190 – hạn đăng ký tới ngày 12/9/2019) đấu giá Tài sản tọa lạc tại Ấp Cao Một, xã Tân Hòa, Tiểu Cần, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 538 /TB-ĐGTS   ngày 13 tháng 8 năm 2019                                                                                                                

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Lê Văn Đô, bà Nguyễn Thị Xuyến, địa chỉ: Ấp Tân Thành Đông, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản tọa lạc tại Ấp Cao Một, xã Tân Hòa, Tiểu Cần, Trà Vinh, gồm:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 88, 89, 938, 939, 940, tờ bản đồ số 4, tổng diện tích thực tế kê biên: 8.864,2 m2 ( trong đó, loại đất Ở nông thôn: 49 m2, loại đất trồng cây lâu năm: 4.562,8 m2, loại đất cây hàng năm khác: 4.252,4 m2).

Cây trồng trên đất: 140 cây dừa từ 5 năm đến 20 năm tuổi; 31 bụi chuối.

* Giá khởi điểm: 535.369.593 đồng (Năm trăm ba mươi lăm triệu ba trăm sáu mươi chín ngàn năm trăm chín mươi ba đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng)/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 12 tháng 9 năm 2019.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/9/2019.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, ĐT: 02943862244./.

* Lưu: Cty (HĐ: 190/2019)

                                                              

Đối tác

Thống kê

0515274
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
53
392
2491
2491
7573
13410
515274

Forecast Today
456


IP của bạn:40.77.167.131