Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(HĐ 250 – hạn đăng ký tới ngày 26/11/2019) đấu giá 02 QSD đất tọa lạc tại ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 669/TB-BĐGTS ngày 15 tháng 10 năm 2019

Doanh nghiệp đấu giá tư nhânTrà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1977 và bà Tô Thị Thi, sinh năm 1977 cùng địa chỉ: ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản tọa lạc tại ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh gồm:

1/ Quyền sử dụng đất thửa số 277, 278, cùng tờ bản đồ số 42, diện tích 4.798 m2, loại đất trồng lúa.

* Giá khởi điểm: 175.922.520 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu chín trăm hai mươi hai ngàn năm trăm hai mươi đồng).

2/ Quyền sử dụng đất thửa số 187, tờ bản đồ số 37, diện tích 204 m2, loại đất trồng câu lâu năm, có cây trồng và công trình phụ trên đất. (hướng Bắc giáp đường Đal 5m)

* Giá khởi điểm : 175.501.091 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm linh một ngàn không trăm chín mươi mốt đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước : 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2019.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức bán đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhânTrà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian bán đấu giá dự kiến : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29/11/2019.

       - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhânTrà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943.872003./.

* Lưu: Cty, VT ( HĐ 250/2019)

                                                                                    

(HĐ 249 – hạn đăng ký tới ngày 12/11/2019) đấu giá Sà lan; Số đăng ký: TV- 9569. Trọng tải toàn phần 498.50 (tấn).

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 668 /TB-ĐGTS ngày 15 tháng 10 năm 2019

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinhtổ chức đấu giá tài sản của ông Võ Thanh Dũng, sinh năm 1962. Địa chỉ: ấp Trà Ốt, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.Tài sản là:

Sà lan. Số đăng ký: TV- 9569.

Công dụng: chở hàng khô. Số đăng kiểm: V84-02013

Năm đóng/ Hoán cải : 2009. Cty DM&SC Thủy Cần Thơ/2016

Kích thước : L x B x D x d: 46.940 x 8.600 x 3.600 x 2.300 m

Lmax x Bmax: 50.300 x 8.8000 m.                   Mạn khô : 1308 mm

Vật liệu : Thép.                                          Vùng hoạt động: vùng SII

Số lượng máy chính/phụ: 1/2.                     Tổng công suất: 390.0/18.5CV

Khả năng khai thác: lượng hàng: 490 (tấn).Trọng tải toàn phần 498.50 (tấn).

Giá khởi điểm: 1.239.641.862 đồng (Một tỷ hai trăm ba mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi mốt ngàn tám trăm sáu mươi hai đồng).(Giá chưa bao gồm thuế GTGT).

* Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

          - Khách hàng đề nghị đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ; nộp bản photo giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước là 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng)/ hồ sơ (nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Trà Vinh số 0741000619616 Vietcombank – chi nhánh Trà Vinh).

- Bước giá: 30.000.000 đồng.

- Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 phút ngày 12 tháng 10 năm 2019.

- Địa chỉ xem tài sản: Quý khách liên hệ số điện thoại: 0975226245 (gặp cô Loan).

- Địa điểm bán, nhận hồ sơ và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh- Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, TP Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 14/11/2019.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943.813323./.

* Lưu: Cty (HĐ: 249/2019)

(HĐ 248 – hạn đăng ký tới ngày 12/11/2019) đấu giá Sà lan; Số đăng ký: TV- 9099. Trọng tải toàn phần 995 (tấn).

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 667 /TB-ĐGTV ngày 15 tháng 10 năm 2019

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinhtổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1963 và bà Phạm Thị Thủy, sinh năm 1970, cùng địa chỉ: ấp Dinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Tài sản là:

Sà lan. Số đăng ký: TV- 9099. Công dụng: chở hàng khô. Số đăng kiểm: V84-01984

Năm đóng/ Hoán cải : 2009. Xưởng Tân Xuân, Đồng Tháp

Kích thước cơ bản: L x B x D x d: 49,35 x 9,7 x 4,2 x 3,3m

Lmax x Bmax: 52,98 x 9,9 m.  Mạn khô F: 908 mm

Vật liệu : Thép.   Dung tích: 295                     Vùng hoạt động: vùng SII

Số lượng máy chính/phụ: 1/3. Tổng công suất: 390/22,5. Khả năng khai thác: lượng hàng: 990 (tấn).Trọng tải toàn phần 995 (tấn).

Giá khởi điểm: 3.079.002.592 đồng (Ba tỷ không trăm bảy mươi chín triệu không trăm linh hai ngàn chín trăm năm mươi hai đồng). (Giá chưa bao gồm thuế GTGT).

* Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

          - Khách hàng đề nghị đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ; nộp bản photo giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước là 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng)/ hồ sơ (nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Trà Vinh số 0741000619616 Vietcombank – chi nhánh Trà Vinh).

- Bước giá: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

- Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 phút ngày 12 tháng 11 năm 2019.

- Địa chỉ xem tài sản: Quý khách liên hệ số điện thoại: 0975226245 (gặp cô Loan).

- Địa điểm bán, nhận hồ sơ và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh- Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, TP Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 14/11/2019.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943.813323./.

* Lưu: Cty (HĐ: 248/2019)

   

(HĐ 247 – hạn đăng ký tới ngày 26/11/2019( đấu giá QSD đất tọa lạc tại ấp Sóc Giụp, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 665/TB-ĐGTS ngày 15 tháng 10 năm 2019                                                    

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củabà Lê Thị Minh Chi, địa chỉ: ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh.

Tài sản là quyền sử dụng đất: Thửa đất số 441, tờ bản đồ số 7, diện tích 5.080 m2, ( trong đó, loại đất ở nông thôn: 40 m2, CLN: 5.040 m2), tọa lạc tại ấp Sóc Giụp, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm: 261.706.880 đồng (Hai trăm sáu mươi mốt triệu bảy trăm linh sáu ngàn tám trăm tám mươi đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) / hồ sơ.

- Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 26 tháng 11 năm 2019.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29/11/2019.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án và tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang, ĐT: 02943825451./.

* Lưu: Cty (HĐ: 247/2019)

                                                             

(HĐ 246 – hạn đăng ký tới ngày 11/11/2019) đấu giá sà lan tự hành TV-5888, số đăng kiểm V84-01686

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 664 /TB-ĐGTS ngày 15 tháng 10 năm 2019

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Điệp, sinh năm 1954 và bà Lê Thị Kim, sinh năm 1958, cùng địa chỉ: ấp Dinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh trà Vinh.

Tài sản là sà lan tự hành TV-5888, số đăng kiểm V84-01686.

Công dụng: chở hàng                 Năm và nơi đóng: 2008 Cần Thơ

Chiều dài thiết kế: 38,70m         Chiều dài lớn nhất: 40,7m

Chiều rộng thiết kế: 7,00m         Chiều rộng lớn nhất: 7,20m

Chiều cao mạn: 3,00m                 Chiều chìm: 2,68m

Mạn khô: 0,33m                         Vật liệu : Thép

Số lượng, kiểu và công suất máy chính: 0,1, MITSUBISHI, 290CV, 22400

Trọng tải toàn phần, số lượng người được phép chở, sức kéo, sức đẩy: 450 tấn

          Giá khởi điểm: 1.078.798.808 đồng (Một tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm chín mươi tám nghìn tám trăm lẻ tám đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

* Bước giá 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng).

* Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

          - Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản photo giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước là 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng)/ hồ sơ ( nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhânTrà Vinhsố 0741000619616 Vietcombank – chi nhánh Trà Vinh).

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2019.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian bán đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 14/11/2019.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943.813323; 0968169457 (gặp cô Liễu)./.

* Lưu: Cty (HĐ: 246/2019)

              

Đối tác

Thống kê

0548410
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
245
426
3816
3816
9869
15304
548410

Forecast Today
432


IP của bạn:64.233.173.168