Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(HĐ 306 – hạn đăng ký tới ngày 18/01/2020) đấu giá 2 thửa đất cùng có hướng tây giáp sân chợ có số đo 4,5m2/ thửa và 02 căn nhà cất trên đất. Các tài sản trên cùng tọa lạc tại: ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 838/TB-ĐGTV ngày 13 tháng 12 năm 2019

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaNguyễn Thị Nhành, ông Lê Văn Lai, cùng địa chỉ: ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh gồm tài sản như sau:

- Thửa 58, diện tích 89,6m2, tờ bản đồ số 10, loại đất ở tại nông thôn và căn nhà trên đất (hướng tây giáp sân chợ có số đo 4,5m2). Giá khởi điểm: 2.100.018.810 đồng (Hai tỷ, một trăm triệu, không trăm mười tám nghìn, tám trăm mười đồng).

- Thửa 59, diện tích 89,6m2, tờ bản đồ số 10, loại đất ở tại nông thôn và căn nhà trên đất (hướng tây giáp sân chợ có số đo 4,5m2). Giá khởi điểm: 2.100.018.810 đồng (Hai tỷ, một trăm triệu, không trăm mười tám nghìn, tám trăm mười đồng).

Các tài sản trên cùng tọa lạc tại: ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)/ tài sản/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 18 tháng 01 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 04/02/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: Cty (HĐ: 306/2019).

(HĐ 305 – hạn đăng ký tới ngày 18/01/2020) đấu giá tài sản tọa lạc tại khóm 1, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

             Số: 837 /TB-BĐGTS ngày 13 tháng 12 năm 2019

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Phạm Cao Thăng và bà Ngô Thị Phượng, cùng địa chỉ: ấp Ô Bắp, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.Tài sản tọa lạc tại khóm 1, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, gồm:

1. Quyền sử dụng đất, thuộc thửa số 120, tờ bản đồ số 27, diện tích 78,1m2, loại đất ở đô thị, cùng tài sản trên đất (nhà: khung bê tông cốt thép, tường gạch, mái lợp tole, diện tích: 54,6 m2 - chưa có sở hữu. Nền lát xi măng có kết cấu bằng bê tông, hàng rào xây gạch có trụ bê tông cốt thép, 02 ống giếng nước, 01 hồ chứa nước, cây ăn trái) (theo biên bản kê biên ngày 25/7/2019). Giá khởi điểm: 226.533.789 đồng.

2. Quyền sử dụng đất, thuộc thửa số 118, tờ bản đồ số 27, diện tích 568,2m2, (trong đó: loại đất ở đô thị: 47,0 m2, đất trồng cây lâu năm: 521,2m2) ( Hướng nam giáp hẻm bê tông : 17,25m2) cùng tài sản trên đất (nền láng xi măng có kết cấu bằng bê tông, hàng rào xây gạch có trụ bê tông cốt thép, cây cóc trên 05 năm tuổi) (theo biên bản kê biên ngày 25/7/2019). Giá khởi điểm: 664.287.259 đồng.

* Tổng giá khởi điểm: 890.821.048 đồng (Tám trăm chín mươi triệu tám trăm hai mươi mốt ngàn không trăm bốn mươi tám đồng).

* Quyền sử dụng đất thửa số 118, thửa số 120 do do ông Phạm Cao Thăng đứng tên trên giấy chứng nhận. Ông Tăng Phước Lộc đang quản lý một phần tài sản trên đất thửa số 118, thửa số 120: nền láng xi măng có kết cấu bằng bê tông , hàng rào xây gạch có trụ bê tông cốt thép, cây cóc trên 05 năm tuổi.

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước theo quy định: Đối với đất và tài sản thuộc thửa số 120 tiền đặt trước là: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) /hồ sơ. Đối với đất và tài sản thuộc thửa số 118 tiền đặt trước là: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 18/01/2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 03/02/2020.

           - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn; ; hoặc Chi cục THADS Tp.Trà Vinh, ĐT: 02943.858974./.

*Lưu: Cty (HĐ: 305/2019).    

(HĐ – 302 - hạn đăng ký tới ngày 18/01/2020) đấu giá tài sản tọa lạc tại Khóm 1, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 832 /TB-ĐGTV ngày 12 tháng 12 năm 2019

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Lê Văn Phúc và bà Ngô Thị Hồng Thu. Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh để thi hành án.

Tài sản đấu giá gồm:

Một Căn nhà xây dựng cơ bản gắn liền với phần diện tích đất 70,5m2; thửa 137, loại đất ở đô thị và trồng cây lâu năm, Tờ bản đồ số 24, tọa lạc tại Khóm 1, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm: 482.963.034 đồng (Bốn trăm tám mươi hai triệu chín trăm sáu mươi ba ngàn không trăm ba mươi bốn đồng).

* Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

          - Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản; nộp bản photo giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước là 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng)/ hồ sơ

- Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10giờ 00 ngày 18 tháng 01 năm 2020.

- Địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, TP Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 03/02/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943813516; DĐ 0984492976 (gặp anh Trí)./.

* Lưu: Cty (HĐ: 302/2019)

(HĐ 304- hạn đăng ký tới ngày 10/01/2020) đấu giá QSD đất quả, tọa lạc ấp Đại Đức, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 834/TB-ĐGTV   ngày 09 tháng 12 năm 2019

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Đinh Công Lượng, địa chỉ: ấp Đại Đức, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản gồm:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 377, diện tích 3.092,1 m2, đất Quả, tờ bản đồ số 01. Tọa lạc ấp Đại Đức, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh do ông Đinh Công Lượng đại diện hộ gia đình đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng.

* Giá khởi điểm: 256.889.081 đồng (Hai trăm năm mươi sáu triệu tám trăm tám mươi chín nghìn không trăm tám mươi mốt đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) / hồ sơ

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 10 tháng 01 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 15/01/2020.

          - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long, ĐT: 02943.865399./.

* Lưu: Cty (HĐ: 304/2019).

(HĐ 303 – hạn đăng ký tới ngày 06/01/2020) đấu giá sà lan TV-9992. Trọng tải toàn phần, số lượng người được phép chở, sức kéo, sức đẩy: 407 tấn.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 833 /TB-ĐGTS, ngày 09 tháng 12 năm 2019

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Đinh Thị Nhen, sinh năm 1952, địa chỉ: ấp Dinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh trà Vinh. Tài sản là sà lan tự hành TV-9992, số đăng kiểm V84-01509.

Công dụng: chở hàng                 Năm và nơi đóng: 2008 ĐT

Chiều dài thiết kế: 36,00m         Chiều dài lớn nhất: 38,70m

Chiều rộng thiết kế: 6,5m           Chiều rộng lớn nhất: 6,70m

Chiều cao mạn: 3,00m                Chiều chìm: 2,68m

Mạn khô: 0,32m                         Vật liệu : Thép

Số lượng, kiểu và công suất máy chính: 0,1, MITSUBISHI, 280CV, 21914

Trọng tải toàn phần, số lượng người được phép chở, sức kéo, sức đẩy: 407 tấn

         Giá khởi điểm: 951.916.044 đồng (Chín trăm năm mươi mốt triệu chín trăm mười sáu nghìn không trăm bốn mươi bốn đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

          - Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/ hồ sơ ( nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh số 0741000619616 Vietcombank – chi nhánh Trà Vinh).

- Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

- Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phường thức trả giá lên.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 06 tháng 01 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 08/01/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943.813323; 0968169457 (gặp cô Liễu)./.

* Lưu: Cty (HĐ: 303/2019)

Đối tác

Thống kê

0596975
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
415
1195
1343
7184
16789
23596
596975

Forecast Today
1272


IP của bạn:157.55.39.72