Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(111 – hạn đăng ký tới ngày 09/10/2023) đấu giá tài sản của Hợp tác xã may mặc phường 6 - địa chỉ: khóm 8, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 392/TB-HDTV ngày 12 tháng 9 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giátài sản của Hợp tác xã may mặc phường 6- địa chỉ: khóm 8, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;

Tài sản đấu giá đã qua sử dụng là : 01( một) máy bằng 1 kim Juki DDL500; 01( một) máy Kansai Pegasus W600; 02 (hai) máy bằng 1 kim Juki DDL5550N; 01( một) máy trang trí Riccar A300; 01( một) máy may Brother DB2-B375-3; 02 (hai) máy Kansai Pegasus W500; 01 ( một) máy Siruba (mất mã hiệu); 01( một) máy Juki (mất mã hiệu).

Tổng giá khởi điểm: 24.544.698đ (Hai mươi bốn triệu năm trăm bốn mươi bốn nghìn sáu trăm chín mươi tám đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Bước giá : 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Căn cước công dân và nộp tiền đặt trước là:4.900.000 đồng (Bốn triệu chín trăm ngàn đồng).

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 09/10/2023.

- Xem tài sản: Ngày 03/10/2023 và ngày 04/10/2023.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/10/2023.

           - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự TP Trà Vinh, ĐT: 02943.858974 (gặp cô Thủy)./.

(110 – hạn đăng ký tới ngày 24/10/2023) đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, các thửa đất tọa lạc tại ấp Ngãi Thuận, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 391/TB-HDTVngày 13 tháng 9 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản kê biên của bà Hồng Thị Lẻ, ông Nguyễn Hoài Thanh, địa chỉ Ấp Ngãi Thuận, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, các thửa đất tọa lạc tại ấp Ngãi Thuận, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Gồm:

- Tài sản 1: Thửa đất số1379, tờ bản đồ số 1, diện tích 2019,1m2, đất chuyên trồng lúa nước .

Giá khởi điểm: 150.749.027 đồng (Một trăm năm mươi triệu bảy trăm bốn mươi chín ngànkhông trăm hai mươi bảy đồng).Bước giá: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng).

-  Tài sản 3: Thửa đất số 1475, tờ bản đồ số 1, diện tích 964,5m2, đất trồng cây lâu nămcó căn nhà cấp 4 trên đất.

Giá khởi điểm: 475.726.564 đồng (Bốn trăm bảy mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi sáu ngàn năm trăm sáu mươi bốn đồng).Bước giá: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).

-         Tài sản 4: Thửa đất số 1054, tờ bản đồ số 1 , diện tích 615m2, đất trồng lúa.

Giá khởi điểm: 65.717.354 đồng (Sáu mươi lăm triệu bảy trăm mười bảy ngàn ba trăm năm mươi bốn đồng).Bước giá: 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng).

2. Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá:

3.1. Nộp đơn theo mẫu công ty đấu giá Trà Vinh phát hành, nộp bản sao Căn cước công dân.

3.2. Mua hồ sơ đấu giá tài sản:

+ Tài sản 1,3 : 200.000 đồng/hồ sơ/ tài sản

+ Tài sản 4: 150.000 đồng/hồ sơ

3.3. Nộp tiền đặt trước:

+ Tài sản 1: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)/hồ sơ.

+ Tài sản 3: 95.00.000 đồng (Chín mươi lăm triệu)/hồ sơ.

+ Tài sản 4: 13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng)/hồ sơ.

3.4. Phải có giấy xác nhận làm ruộng đối với tài sản 1, tài sản 4.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 24/10/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 17/10/2023 và ngày 18/10/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/10/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần:02943.822092./.

(109 – hạn đăng ký tới ngày 23/10/2023) đấu giá tài sản tọa lạc ấp Đa Cần, Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 387/TB-HDTV ngày 11 tháng 9 năm 2023  

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản kê biên củaông Trương Văn Khuyên, bà Lý Thị Hoàng Oanh, cùng địa chỉ: ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thửa đất số 1950, diện tích 42m2, loại đất: đất ở tại nông thôn, Thửa đất số 1951, diện tích 22m2, loại đất: đất trồng cây lâu năm, Thửa đất số 1952, diện tích 63m2, loại đất: đất ở tại nông thôn, Thửa đất số 1953, diện tích 11m2, loại đất: đất trồng cây lâu năm và Thửa đất 1659, diện tích 24m2, loại đất: Đất chuyên trồng lúa nước, cùng tờ bản đồ số 54, tọa lạc ấp Đa Cần, Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh.Giá khởi điểm: 434.777.787 đồng (Bốn trăm ba mươi bốn triệu bảy trăm bảy mươi bảy ngàn bảy trăm tám mươi bảy đồng).Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

2. Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân + Giấy xác nhận làm ruộng và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 86.600.000 đồng ( Tám mươi sáu triệu sáu trăm ngàn đồng) / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 23/10/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 09/10/2023 và ngày 10/10/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/10/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành:02943.872003 ./.

( 106 – hạn đăng ký tới ngày 15/9/2023) đấu giá : 01 xe ô tô tải nhãn hiệu JAC, biển kiểm soát số 84E-0490. Năm, nước sản xuất 2008, Việt Nam.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 380/TB-HDTV ngày 06 tháng 9 năm 2023

1. Tài sản đấu giá : 01 xe ô tô tải nhãn hiệu JAC, biển kiểm soát số 84E-0490, số máy YND485Q*Y71110876Z, số khung LJ11KAAB-581200703. Năm, nước sản xuất 2008, Việt Nam.

Giá khởi điểm : 38.000.000 đồng (Ba mươi tám triệu đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Quản lý đô thị thành phố Trà Vinh (Đội kiểm tra trật tự đô thị thành phố Trà Vinh).

Địa chỉ: số 09 đường Lê Thành Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TPTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh phát hành.

- Bản sao căn cước công dân đối với cá nhân;

5. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/hồ sơ.Tiền đặt trước : 7.600.000 đồng ( Bảy triệu sáu trăm ngàn đồng )/hồ sơ.nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danhTrà Vinh:Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

7. Bước giá: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng).

8.Thời gian đăng ký : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 15/9/2023.

9. Thời gian xem tài sản:ngày 13/9/2023và ngày 14/9/2023 ( trong giờ hành chính) tạiPhòng Quản lý đô thị thành phố Trà Vinh.

10.Hạn chót nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 15/9/2023.

11. Thời gian công bố phiếu trả giá : Lúc 9 giờ 30 phút ngày 18/9/2023.

12. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

           Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661;https://dgts.moj.gov.vnhoặc Phòng Quản lý đô thị thành phố Trà Vinh, ĐT: 02943858308./.

(105 – hạn đăng ký tới ngày 15/9/2023) đấu giá 65 xe mô tô, gắn máy gồm 24 xe cho đăng ký lại và 41 xe phế liệu.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 379/TB-HDTV ngày 06 tháng 9 năm 2023

1. Tài sản đấu giá là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước: 65 xe mô tô, gắn máy gồm 24 xe cho đăng ký lại và 41 xe phế liệu. (đính kèm)

Giá khởi điểm: 218.000.000 đồng (Hai trăm mười tám triệu đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Trà Vinh.

Địa chỉ: 153, quốc lộ 60, khóm 6, phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TPTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh phát hành.

- Bản sao căn cước công dân đối với cá nhân;

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề mua bán xe gắn máy đối với tổ chức

5. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ.Tiền đặt trước : 43.600.000 đồng ( Bốn mươi ba triệu sáu trăm ngàn đồng )/hồ sơ.nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danhTrà Vinh:Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

7. Bước giá: 5.000.000 đồng ( Năm triệu đồng).

8.Thời gian đăng ký : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 15/9/2023.

9. Thời gian xem tài sản:ngày 13/9/2023và ngày 14/9/2023 ( trong giờ hành chính) tạiPhòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh.

10.Hạn chót nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 15/9/2023.

11. Thời gian công bố phiếu trả giá : Lúc 8 giờ 00 phút ngày 18/9/2023.

12. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

           Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661;https://dgts.moj.gov.vnhoặc trực ban Phòng cảnh sát giao thông Công an Trà Vinh, ĐT: 02943.842115; 0294.6299732./.

Đối tác

Thống kê

2282814
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
383
447
1232
2131
1745
10621
2282814

Forecast Today
384


IP của bạn:35.175.107.142