Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(127 – hạn đăng ký tới ngày 09/11/2023) đấu giá đất và nhà tọa lạc tại Khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 434/TB-HDTVngày 29 tháng 9 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củabà Ngô Thị Hoa, địa chỉ: Khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản tọa lạc tại Khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh, gồm:

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thửa số 423, tờ bản đồ số 6, diện tích 234 m2, loại đất trồng cây lâu năm .

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thửa số 425, tờ bản đồ số 6, diện tích 200,3 m2 (trong đó 50 m2 đất ở, còn lại 150,3 m2 đất trồng cây lâu năm).

Cây trồng và 03 căn phòng trọ gắn liền trên đất.

Tổng giá khởi điểm: 379.890.502 đồng (Ba trăm bảy mươi chín triệu tám trăm chín mươi ngàn năm trăm linh hai đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao căn cước công dân và nộp tiền đặt trước là 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 09/11/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 30/10/2023 và ngày 31/10 /2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 13/11/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; http://daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải: 02943832228 (gặp anh Bửu)./.

( 126 – hạn đăng ký tới ngày 14/11/25023) đấu giá Hai thửa đất LUC liền kề, tổng diện tích: 2.227,1 m2 + nhà kho, cùng tọa lạc Ấp Cây Dương, Thanh Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 433/TB-HDTVngày 04 tháng 10 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Mộng Đạt, địa chỉ: Ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh.

1. Tài sản gồm: Quyền sử dụng đất thửa số 1308, loại đất LUC, diện tích 1102,5 m2 và Quyền sử dụng đất thửa số 1309, loại đất LUC, diện tích 1124,6 m2 ( hướng Nam giáp đường tỉnh 912, đường nhựa ,có kích thước 13,71 m; 13,98 m) , hai thửa đất trên liền kề nhau, cùng tờ bản đồ số 7, cùng tọa lạc Ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh và toàn bộ công trình xây dựng trên thửa đất là nhà kho theo biên bản kê biên ngày 28/12/2022. Tổng giá khởi điểm: 1.443.420.000 đồng (Một tỷ bốn trăm bốn mươi ba triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng).Bước giá 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao căn cước công dân; Giấy xác nhận làm ruộng và nộp tiền đặt trước là 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng).

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 14/11/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 07/11/2023 và ngày 08/11 /2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/11/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; https://daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943872003 (gặp anh Nhiên)./.

(125 – hạn đăng ký tới ngày 14/11/2023) đấu giá tài sản: đất nuôi trồng thủy sản; đất trồng lúa ,tọa lạc ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 431/TB-HDTVngày 03 tháng 10 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Hà Mộng Linh, địa chỉ ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

1.Tài sản đấu giá tọa lạc ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh, gồm:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 63, diện tích 358,7m2, tờ bản đồ số 24, loại đất nuôi trồng thủy sản; đất có tứ cận như sau: Hướng Đông có 03 đoạn: đoạn 01 giáp thửa 62, có số đo 25,51m; đoạn 02 giáp thửa 62, có số đo 11,99m; đoạn 02 giáp thửa 62 và thửa 44, có số đo 26,86m; Hướng Tây giáp thửa 858, có số đo 64,77m;Hướng Nam giáp bờ kênh, có số đo 5,56m. Hướng Bắc giáp thửa 858, có số đo 5,50m.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 858, diện tích 2.462,7m2, tờ bản đồ số 24, loại đất trồng lúa; đất có tứ cận như sau:Hướng Đông có 02 đoạn: đoạn 01 giáp thửa 844 và thửa 62, có số đo 64,64m; đoạn 02 giáp thửa 63, có số đo 64,77m; Hướng Tây có 02 đoạn: đoạn 01 giáp thửa 875, có số đo 43,64m; đoạn 02 giáp thửa 32, có số đo 91,87m; Hướng Nam có 02 đoạn: đoạn 01 giáp thửa 63, có số đo 5,50m; đoạn 02 giáp bờ kinh, có số đo 21,48m; Hướng Bắc có 02 đoạn: đoạn 01 giáp thửa 32, có số đo 19,29m; đoạn 02 giáp thửa 32, có số đo 5,20m.

Tổng giá khởi điểm:447.615.110 đồng (Bốn trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm mười lăm nghìn, một trăm mười đồng).

Bước giá : 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

2. Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: Nộp đơn theo mẫu công ty đấu giá Trà Vinh phát hành, nộp bản sao Căn cước công dân. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 89.000.000 đồng (Tám mươi chín triệu đồng)/hồ sơ. Phải có giấy xác nhận làm ruộng.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 14/11/2023

5. Xem tài sản: Ngày 07/11/2023 và ngày 08/11/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/11/2023

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần:02943.822092.

(124 – hạn đăng ký tới ngày 14/11/2023) đấu giá đất LUC, tọa lạc tại: ấp Ô Trao, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh,

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 430/TB-HDTV ngày 03 tháng 10 năm 2023  

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Sơn Sa Mai, bà Thạch Thị Kim Lành, cùng địa chỉ: ấp Ô Trôm, Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thửa số 110, diện tích 2.234,4m2, tờ bản đồ số 24, loại đất LUC, đất tọa lạc tại: ấp Ô Trao, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, đất có tứ cận như sau: Hướng Đông giáp thửa 757, có số đo 30,04m; Hướng Tây giáp tờ bản đồ số 23, có số đo 29,07m;Hướng Nam giáp thửa 748, có số đo 73,98m.Hướng Bắc giáp kênh, có số đo 77,02m.

@Giá khởi điểm : 399.063.650 đồng (Ba trăm chín mươi chín triệu, không trăm sáu mươi ba nghìn, sáu trăm năm mươi đồng).Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

2. Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: Nộp đơn theo mẫu công ty đấu giá Trà Vinh phát hành, nộp bản sao Căn cước công dân. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 79.000.000 đồng (Bảy mươi chín triệu đồng) /hồ sơ. Phải có giấy xác nhận làm ruộng.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 14/11/2023

5. Xem tài sản: Ngày 07/11/2023 và ngày 08/11/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/11/2023

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần:02943.822092.

(123 – hạn đăng ký tới ngày 14/11/2023) đấu giá đất tọa lạc tại ấp Cây Ổi, xã Tập Ngãi và đất + nhà tọa lạc tại ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 429/TB-HDTVngày 03 tháng 10 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản kê biên của bà Kim Thị Nga (Sa Ren), ông Thạch Sên, cùng địa chỉ: ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh;

1.Tài sản đấu giá

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thửa số 176, diện tích 2.936m2, tờ bản đồ số 18, loại đất trồng lúa nước, đất tọa lạc tại ấp Cây Ổi, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, đất có tứ cận như sau:

- Hướng Đông giáp tờ bản đồ số 19 , có số đo 26,40m.

- Hướng Tây giáp xã Hiếu Tử, có 06 đoạn số đo (2,37m + 20,51m + 3,16m + 4,83m + 8,3m + 3,95m);

- Hướng Nam giáp kênh, giáp thửa số 03, có số đo 105,47m;

- Hướng Bắc giáp thửa số 02, có số đo 84,18 m.

@ Giá khởi điểm : 270.552.400 đồng (Hai trăm bảy mươi triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn, bốn trăm đồng).

Bước giá:10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thửa số 120, diện tích 1.398,4m2, tờ bản đồ số 53, loại đất trồng cây lâu năm, đất tọa lạc tại ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, đất có tứ cận chư sau:

- Hướng Đông giáp thửa 122, có số đo 49,97m;

- Hướng Tây giáp thửa 21 có số đo 50,49m;

- Hướng Nam giáp đường nhựa, có số đo 28,08m.

- Hướng Bắc giáp thửa 121, có số đo 27,61m.

* Tài sản gắn liền với đất như sau:

- Nhà trước: (nhà chính) kết cấu khung bê tông cốt thép, mái tole, nền gạch men có trần, có diện tích 122,64m2;

- Nhà sau: kết cấu khung bê tông cốt thép, mái tole, nền gạch men có trần, có diện tích 115,92m2;

- Chuồng heo: kết cấu, mái tole xi măng, nền láng xi măng, cột bê tông cốt thép, đòn tay gỗ xây dựng

- Hàng rào lưới B40

- Cây trái trên đất.

@ Giá khởi điểm : 2.021.567.982 đồng (Hai tỷ, không trăm hai mươi mốt triệu, năm trăm sáu mươi bảy nghìn, chín trăm tám mươi hai đồng).

Bước giá:50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

2. Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá:

3.1. Nộp đơn theo mẫu công ty đấu giá Trà Vinh phát hành, nộp bản sao Căn cước công dân.

3.2. Mua hồ sơ đấu giá tài sản:

+ Tài sản 1, : 200.000 đồng/hồ sơ

+ Tài sản 2: 500.000 đồng/hồ sơ

3.3. Nộp tiền đặt trước:

+ Tài sản 1: 54.000.000 đồng (Năm mươi bốn triệu đồng)/hồ sơ.

+ Tài sản 2: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng)/hồ sơ.

3.4. Phải có giấy xác nhận làm ruộng đối với tài sản 1.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 14/11/2023

5. Xem tài sản: Ngày 07/11/2023 và ngày 08/11/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/11/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần:02943.822092.

Đối tác

Thống kê

2282772
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
341
447
1190
2131
1703
10621
2282772

Forecast Today
360


IP của bạn:35.175.107.142