Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(117 – hạn đăng ký tới ngày 02/11/2023) đấu giá đất trồng lúa, tọa lạc tại ấp Thiện Chánh, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 417/TB-HDTV ngày 22 tháng 9 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củabà Phạm Xuân Mai, địa chỉ: ấp Thiện Chánh, xã Phương Thạnh, Càng Long, Trà Vinh.

1.Tài sản đấu giá thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long : Quyền sử dụng đất thửa số 820, tờ bản đồ số 8, diện tích theo hiện trạng sử dụng: 1.756,7 m2 , loại đất trồng lúa, tọa lạc tại ấp Thiện Chánh, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, Trà Vinh.Giá khởi điểm: 161.083.590 đồng (Một trăm sáu mươi mốt triệu không trăm tám mươi ba ngàn năm trăm chín mươi đồng).

Bước giá: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân; giấy xác nhận làm ruộng và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 32.000.000 đồng ( Ba mươi hai triệu đồng) / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 02/11/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 24/10/2023 và ngày 25/10/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 06/11/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long:02943882153 (gặp chị Thúy)./.

(116 – hạn đăng ký tới ngày 02/11/2023) Tài sản đấu giá tọa lạc ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 416/TB-HDTV ngày 22 tháng 9 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản kê biên của ông Lê Văn Hiếu, bà Nguyễn Thị Hường, địa chỉ: Khóm 2. Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản đấu giá tọa lạc ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, gồm:

1. Quyền sử dụng đất thửa số 95, tờ bản đồ số 42, diện tích 210m2, loại đất: ODT.

2. Quyền sử dụng đất thửa số 97, tờ bản đồ số 42, diện tích 348m2, loại đất: CLN.

3.Quyền sở hữu công trình xây dựng: Nhà trước, nhà sau, nhà kho, nhà vệ sinh, hàng rào loại A, hàng rào loại B, mặt bằng sân trước, mặt bằng lối đi 02 bên nhà chính.

Tổng giá khởi điểm: 3.591.073.833 đồng (Ba tỷ năm trăm chín mươi mốt triệu không trăm bảy mươi ba ngàn tám trăm ba mươi ba đồng).

Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

2. Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân + Giấy xác nhận làm ruộng và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 700.000.000 đồng ( Bảy trăm triệu đồng) / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 02/11/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 24/10/2023 và ngày 25/10/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 06/11/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành:02943.872003 ./.

(115 – hạn đăng ký tới ngày 27/9/2023) phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước: Lô 2

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 405/TB-HDTV ngày 18 tháng 9 năm 2023

1. Tài sản đấu giá là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước: 52 xe, bao gồm 07 xe cho đăng ký lại và 45 xe phế liệu (người trúng đấu giá phải cán bể lốc máy, khung xe, số máy, phá hủy số khung trước khi di dời vận chuyển khỏi kho bãi). Giá khởi điểm: 42.750.000 đồng (Bốn mươi hai triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công an huyện Cầu Kè. Địa chỉ: Số 34, đường Trần Phú, Khóm 4, Thị trấn Cầu Kè, huyệnCầu Kè, tỉnh Trà Vinh

3. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TPTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh phát hành.

- Bản sao căn cước công dân đối với cá nhân;

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề mua bán xe gắn máy đối với tổ chức

5. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng (Mội trăm ngàn đồng)/hồ sơ.Tiền đặt trước: 8.500.000 đồng (Tám triệu năm trăm ngàn đồng )/hồ sơ.nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danhTrà Vinh:Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

7. Bước giá: 4.000.000 đồng ( Bốn triệu đồng).

8.Thời gian đăng ký : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 27/9/2023.

9. Thời gian xem tài sản:ngày 25/9/2023và ngày 26/9/2023 ( trong giờ hành chính) tạiCông an huyện Cầu Kè.

10.Hạn chót nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 27/9/2023.

11. Thời gian công bố phiếu trả giá : Lúc 9 giờ 30 phút ngày 02/10/2023.

12. Địa điểm tổ chức đấu giá tại trụ sở Công an huyện Cầu Kè.

           Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661;https://dgts.moj.gov.vnhoặc Công an huyện Cầu Kè/.

(114 – hạn đăng ký tới ngày 27/9/2023) đấu giá phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước – lô 1

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 401/TB-HDTV ngày 18 tháng 9 năm 2023

1. Tài sản đấu giá là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước: 185 xe, bao gồm 13 xe cho đăng ký lại và 175 xe phế liệu (người trúng đấu giá phải cán bể lốc máy, khung xe, số máy, phá hủy số khung trước khi di dời vận chuyển khỏi kho bãi). Giá khởi điểm: 95.700.000 đồng (Chín mươi lăm triệu bảy trăm ngàn đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công an huyện Cầu Kè. Địa chỉ: Số 34, đường Trần Phú, Khóm 4, Thị trấn Cầu Kè, huyệnCầu Kè, tỉnh Trà Vinh

3. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TPTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh phát hành.

- Bản sao căn cước công dân đối với cá nhân;

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề mua bán xe gắn máy đối với tổ chức

5. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng (Mội trăm năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.Tiền đặt trước: 19.400.000 đồng (Mười chín triệu bốn trăm ngàn đồng )/hồ sơ.nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danhTrà Vinh:Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

7. Bước giá: 4.000.000 đồng ( Bốn triệu đồng).

8.Thời gian đăng ký : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 27/9/2023.

9. Thời gian xem tài sản:ngày 25/9/2023và ngày 26/9/2023 ( trong giờ hành chính) tạiCông an huyện Cầu Kè.

10.Hạn chót nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 27/9/2023.

11. Thời gian công bố phiếu trả giá : Lúc 8 giờ 30 phút ngày 02/10/2023.

12. Địa điểm tổ chức đấu giá tại trụ sở Công an huyện Cầu Kè.

           Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661;https://dgts.moj.gov.vnhoặc Công an huyện Cầu Kè/.

( 113- Hạn đăng ký tới ngày 27/10/2023) đấu giá tài sản tọa lạc tại Khóm Mỹ Cẩm A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 402/TB-HDTVngày 18 tháng 9 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản kê biên của vụ ông Thạch Kim Bằng, bà Thạch Thị Ngọc Oanh, địa chỉ: Khóm Mỹ Cẩm A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản đấu giá:Quyền sử dụng đất chiết thửa số 48, tờ bản đồ số 02, diện tích 2.351,9 m2, loại đất trồng lúa ; cây ăn trái trên đất. Tài sản tọa lạc tại Khóm Mỹ Cẩm A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm: 802.677.900 đồng (Tám trăm linh hai triệu sáu trăm bảy mươi bảy ngàn chín trăm đồng). Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

2. Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân + Giấy xác nhận làm ruộng và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 160.000.000 đồng ( Một trăm sáu mươi triệu đồng) / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 27/10/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 09/10/2023 và ngày 10/10/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 02/11/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang.

Đối tác

Thống kê

2254616
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
44
236
1773
2701
7089
9924
2254616

Forecast Today
288


IP của bạn:44.192.115.114