Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(138 – hạn đăng ký tới ngày 11/12/2023) đấu giá tọa lạc tại ấp Ô Trao và ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh;

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 468 /TB-HDTV ngày 30 tháng 10 năm 2023

   Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

Người có tài sản: Công an huyện Càng Long. Địa chỉ: Quốc lộ 53, Khóm 3, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.

Tài sản bán đấu giá :

1. Tên tài sản:

- Tài sản 1: 01(một) phương tiện thủy là ghe gỗ không có số đăng ký kèm theo máy đẩy nhãn hiệu KIA, trên ghe có gắn hệ thống bơm hút cát nhãn hiệu KIA, chiều dài lớn nhất 12,7 m, chiểu rộng lớn nhất 2,6 m, chiều cao mạn 1,8 m, trọng tải toàn phần 20,8 tấn.

- Tài sản 2: 20,085 m3cát sông.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản từ ngày 08/11/2023 và ngày 09/11/2023 tại nơi có tài sản: Công an huyện Càng Long.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 31/10/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 14/11/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh,

4. Giá khởi điểm: 25.032.307 đồng (Hai mươi lăm triệu không trăm ba mươi hai ngàn ba trăm linh bảy đồng).

Giá khởi điểm của tài sản chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

5. Tiền mua hồ sơ : 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

     Tiền đặt trước: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)/ hồ sơ.Tiền đặt trước nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 31/10/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 14/11/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan, phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

- Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 17/11/2023 , tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

   Bước giá:2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; website: daugiatravinh.vn   hoặc Công an huyện Càng Long ĐT: 0294.3882020./.

(137- hạn đăng ký tới ngày 14/11/2023) đấu giá ghe gỗ không có số đăng ký kèm theo máy đẩy nhãn hiệu KIA, trên ghe có gắn hệ thống bơm hút cát nhãn hiệu KIA,

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 468 /TB-HDTV ngày 30 tháng 10 năm 2023

   Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

Người có tài sản: Công an huyện Càng Long. Địa chỉ: Quốc lộ 53, Khóm 3, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.

Tài sản bán đấu giá :

1. Tên tài sản:

- Tài sản 1: 01(một) phương tiện thủy là ghe gỗ không có số đăng ký kèm theo máy đẩy nhãn hiệu KIA, trên ghe có gắn hệ thống bơm hút cát nhãn hiệu KIA, chiều dài lớn nhất 12,7 m, chiểu rộng lớn nhất 2,6 m, chiều cao mạn 1,8 m, trọng tải toàn phần 20,8 tấn.

- Tài sản 2: 20,085 m3cát sông.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản từ ngày 08/11/2023 và ngày 09/11/2023 tại nơi có tài sản: Công an huyện Càng Long.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 31/10/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 14/11/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh,

4. Giá khởi điểm: 25.032.307 đồng (Hai mươi lăm triệu không trăm ba mươi hai ngàn ba trăm linh bảy đồng).

Giá khởi điểm của tài sản chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

5. Tiền mua hồ sơ : 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

     Tiền đặt trước: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)/ hồ sơ.Tiền đặt trước nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 31/10/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 14/11/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan, phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

- Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 17/11/2023 , tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

   Bước giá:2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; website: daugiatravinh.vn   hoặc Công an huyện Càng Long ĐT: 0294.3882020./.

(136 – hạn đăng ký tới ngày 05/12/2023) đấu giá tài sản tọa lạc số 46 Lý Tự Trọng , Khóm 5, Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 465 /TB-HDTV ngày 25 tháng 10 năm 2023

   1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản: bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, địa chỉ số 02A đường Lý Thường Kiệt, khóm 1, phường 4,thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ông Nguyễn Trường Nhân và ông Nguyễn Từ Anh, cùng địa chỉ số 02A đường Lý Thường Kiệt, khóm 1, phường 4,thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

3. Tài sản bán đấu giá : Quyền sử dụng đất thuộc thửa 335, tờ bản đồ số 17, diện tích thực tế kê biên là 124,3 m2, loại đất ODT , tọa lạc tại số: 46 Lý Tự Trọng , Khóm 5, Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Căn nhà (01 trệt + 01 lầu, có sở hữu), gắn liền với quyền sử dụng đất của thửa đất trên, diện tích sàn xây dựng là 177,7 m2.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 29/11/2023 và ngày 30/11/2023 tại nơi có tài sản:số 46 Lý Tự Trọng , Khóm 5, Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/10/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 05/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.998.449.698 đồng (Ba tỷ chín trăm chín mươi tám triệu bốn trăm bốn mươi chín ngàn sáu trăm tám mươi sáu đồng).

Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ : 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 780.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi triệu đồng).

Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 26/10/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 05/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan, phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

- Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08/12/2023, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

11. Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; website: daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự TP Trà Vinh.

(135 – hạn đăng ký tới ngày 04/12/2023) đấu giá tài sản tọa lạc tại Khóm 9, Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 461 /TB-HDTV ngày 23 tháng 10 năm 2023

   1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản: ông Ngô Vĩnh Đức và bà Đoàn Thái Hồng Chi, cùng địa chỉ: Khóm 9, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh – Tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh.

3. Tài sản bán đấu giá : Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 269, tờ bản đồ số 60, diện tích thực tế kê biên là 100 m2, loại đất ODT và thửa số 270, tờ bản đồ số 60, diện tích thực tế kê biên là 172,3 m2, loại đất trồng cây lâu năm; Căn nhà cấp 4 (chưa có sở hữu) gắn liền với quyền sử dụng đất của 02 thửa đất trên có diện tích xây dựng 129,61 m2.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 29/11/2023 và ngày 30/11/2023 tại nơi có tài sản: tọa lạc tại Khóm 9, Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/10/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 04/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 874.206.250 đồng (Tám trăm bảy mươi bốn triệu hai trăm linh sáu ngàn hai trăm năm mươi đồng).

Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ : 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 174.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi bốn triệu đồng).

Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 24/10/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 04/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan, phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

- Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 07/12/2023, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

11. Bước giá: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

10. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

11.Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; website: daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự TP Trà Vinh.

(134- hạn đăng ký tới ngày 17/11/2023) đấu giá 01( một) chiếc xe ô tô con 7 chỗ, nhãn hiệu TOYOTA, số loại: FURTUNE, biển số đăng ký 84A-043.92,

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 460 /TB-HDTV ngày 23 tháng 10 năm 2023

   1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản: ông Nguyễn Văn Phong và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, cùng địa chỉ : ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh – Tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành.

3. Tài sản bán đấu giá : 01( một) chiếc xe ô tô con 7 chỗ, nhãn hiệu TOYOTA, số loại: FURTUNE, màu sơn bạc, dung tích: 2694, số máy: A5277522TR, số khung: 3GS3J0581279, biển số đăng ký 84A-043.92, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 011458 do Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 18/01/2019.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 13/11/2023 và ngày 14/11/2023 tại nơi giữ tài sản: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Trà Vinh.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/10/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 17/11/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:749.175.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi chín triệu một trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ : 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 149.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín triệu đồng).

Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 24/10/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 17/11/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan, phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

- Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 22/11/2023, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

11. Bước giá: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; website: daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyệnChâu Thành ĐT: 02943.872003.

Đối tác

Thống kê

2282613
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
182
447
1031
2131
1544
10621
2282613

Forecast Today
288


IP của bạn:27.71.99.23