Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

( 93- hạn đăng ký tới ngày 26/9/2023) đấu giá Tài sản tọa lạc tại khóm 8, thị trấn Càng Long, Càng Long, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 338/TB-HDTV ngày 17 tháng 8 năm 2023  

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Phạm Hồng Sơn và bà Đỗ Thị Phú Định, cùng địa chỉ: Đội II, ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

1.Tài sản tọa lạc tại khóm 8, thị trấn Càng Long, Càng Long, Trà Vinh, do ông Phạm Hồng Sơn đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm:

1.1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 366, tờ bản đồ số 48, diện tích 151,0 m2, loại đất ODT.

1.2.Quyền sử dụng đất một phần thuộc thửa số 365, tờ bản đồ số 48, diện tích 1641,7 m2 , loại đất LUC (trong đó diện tích HLATĐB là 101,7 m2 ).

1.3. Công trình xây dựng trên đất: Nhà chính, nhà bếp, nhà vệ sinh (nằm trong nhà chính), nhà tắm (nằm trong nhà bếp), máy tole (mái che), sân láng xi măng và bê tông lót.

1.4.Cây trồng trên đất: cây dừa, cây bưởi, cây chuối, cây mít, cây tràm, cây mãng cầu, cây nhãn, cây sa kê.

Tổng giá khởi điểm : 2.446.363.246 đồng (Hai tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi ba nghìn hai trăm bốn mươi sáu đồng).

Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. (Riêng đối với thuế thu nhập cá nhân nếu không thỏa thuận được các bên thì phải nộp theo qui định).

2. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao giấy Căn cước công dân; giấy xác nhận làm ruộng và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 489.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi chín triệu đồng)/ hồ sơ.

3.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 26/9/2023.

4. Xem tài sản: Ngày 19/9 /2023 và ngày 20/9/2023.

5. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

6. Thời gian đấu giá : Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 29/9/2023.

7. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long: 02943822153 (gặp Chị Diệu)./.

(91- hạn đăng ký tới ngày 19/9/2023) đấu giá tài sản tọa lạc Ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 226/TB-HDTV ngày 10 tháng 8 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Nguyễn Mộng Đạt, địa chỉ: Ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh.

1. Tài sản gồm: Quyền sử dụng đất thửa số 1308, loại đất LUC, diện tích 1102,5 m2 và Quyền sử dụng đất thửa số 1309, loại đất LUC, diện tích 1124,6 m2 ( hướng Nam giáp đường tỉnh 912, đường nhựa ,có kích thước 13,71 m; 13,98 m) , hai thửa đất trên liền kề nhau, cùng tờ bản đồ số 7, cùng tọa lạc Ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh và toàn bộ công trình xây dựng trên thửa đất là nhà kho theo biên bản kê biên ngày 28/12/2022. Tổng giá khởi điểm: 1.603.800.000 đồng (Một tỷ sáu trăm linh ba triệu tám trăm ngàn đồng). Bước giá 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao căn cước công dân; Giấy xác nhận làm ruộng và nộp tiền đặt trước là 320.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu đồng).

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 19/9/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 11/9 /2023 và ngày 12/9/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/9/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; https://daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943872003 (gặp anh Nhiên)./.

(89 – hạnh đăng ký tới ngayf/9/2023) đấu giá quyền sử dụng đất và công trình gắn liền với đất, tọa lạc tại khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 223/TB-HDTVSố: 223/TB-HDTV

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản kê biên của bà Phan Thị Biết và ông Trầm Minh Phương, cùng địa chỉ: khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất và công trình gắn liền với đất, tọa lạc tại khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, gồm:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số262, tờ bản đồ số 10, diện tích 161,5m2, loại đất thổ cư,

Tài sản gắn liền với thửa 262:

- Một ngôi nhà độc lập, móng cột bê tông cốt thép, tường xây gạch, trát vữa, quét vôi, mái tole, trần tấm nhựa, nền gạch men, lắp dựng khung cửa sắt, diện tích 46,92m2

- Mái hiên tole, kết cấu đỡ bằng thép, nền xi măng, diện tích 30,6m2

- Nhà ở móng cột bê tông cốt thép, tường xây gạch, trát vữa, quét vôi, mái tole, 01 phần gạch men, 01 phần gạch tàu, có trần tấm nhựa, diện tích 27,03m2

- Nhà ở móng cột bê tông cốt thép, tường xây gạch, trát vữa, quét vôi, mái tole, nền gạch men, không trần, diện tích 15,81m2

- Hàng rào, móng cột bê tông cốt thép, lắp dựng lưới B40, diện tích 14,25m2

- Nền lót gạch men, diện tích 7,59m2

Tài sản 2:Quyền sử dụng đất thuộc thửa số263, tờ bản đồ số 10, diện tích 564,1m2, loại đất thổ cư.

Tài sản gắn liền với thửa 263:

- Nhà tạm, kết cấu đỡ bằng thép, tường lửng xây gạch, mái tole, nền xi măng, diện tích 170,42 m2

- Nhà tạm, mái tole, vách tole, nền xi măng, diện tích 54,17 m2

- Nhà vệ sinh, móng cột bê tông cốt thép, tường xây gạch, mái tole, nền gạch men, có hầm tự hoại, diện tích 7,0m2

- Nền láng xi măng, diện tích 174,71m2

- Hàng rào cột bê tông cốt thép, lắp dựng lưới B40, diện tích 23,40m2

- Hàng rào cột bê tông cốt thép kẽm gai. diện tích 25,50m2

Tổng giá khởi điểm:9.900.000.000 đồng (Chín tỷ chín trăm triệu đồng).

Bước giá: 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng).

2. Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: Nộp đơn theo mẫu công ty đấu giá Trà Vinh phát hành, nộp bản sao Căn cước công dân. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng)

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 19/9/2023

5. Xem tài sản: Ngày 11/9/2023 và ngày 12/9/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/9/2023

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải:02943.832228.

(88 – hạn đăng ký tới ngày 19/9/2023) đấu giá đất nuôi trồng thủy sản + đất trồng lúa, tọa lạc ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 222/TB-HDTVngày 08 tháng 8 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Hà Mộng Linh, địa chỉấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

1.Tài sản đấu giá tọa lạc ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh, gồm:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 63, diện tích 358,7m2, tờ bản đồ số 24, loại đất nuôi trồng thủy sản; đất có tứ cận như sau: Hướng Đông có 03 đoạn: đoạn 01 giáp thửa 62, có số đo 25,51m; đoạn 02 giáp thửa 62, có số đo 11,99m; đoạn 02 giáp thửa 62 và thửa 44, có số đo 26,86m; Hướng Tây giáp thửa 858, có số đo 64,77m;Hướng Nam giáp bờ kênh, có số đo 5,56m. Hướng Bắc giáp thửa 858, có số đo 5,50m.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 858, diện tích 2.462,7m2, tờ bản đồ số 24, loại đất trồng lúa; đất có tứ cận như sau:Hướng Đông có 02 đoạn: đoạn 01 giáp thửa 844 và thửa 62, có số đo 64,64m; đoạn 02 giáp thửa 63, có số đo 64,77m; Hướng Tây có 02 đoạn: đoạn 01 giáp thửa 875, có số đo 43,64m; đoạn 02 giáp thửa 32, có số đo 91,87m;Hướng Nam có 02 đoạn: đoạn 01 giáp thửa 63, có số đo 5,50m; đoạn 02 giáp bờ kinh, có số đo 21,48m;Hướng Bắc có 02 đoạn: đoạn 01 giáp thửa 32, có số đo 19,29m; đoạn 02 giáp thửa 32, có số đo 5,20m.

Tổng giá khởi điểm:471.173.800 đồng (Bốn trăm bảy mươi mốt triệu, một trăm bảy mươi ba nghìn, tám trăm đồng).

Bước giá : 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

2. Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: Nộp đơn theo mẫu công ty đấu giá Trà Vinh phát hành, nộp bản sao Căn cước công dân. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 94.000.000 đồng (Chín mươi bốn triệu đồng)/hồ sơ. Phải có giấy xác nhận làm ruộng.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 19/9/2023

5. Xem tài sản: Ngày 11/9/2023 và ngày 12/9/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/9/2023

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần:02943.822092.

 

(87 – hạn đăng ký tới ngày 19/9/2023) đấu giá đất LUC, tọa lạc tại: ấp Ô Trao, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 221/TB-HDTV ngày 08 tháng 8 năm 2023  

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Sơn Sa Mai, bà Thạch Thị Kim Lành, cùng địa chỉ: ấp Ô Trôm, Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thửa số 110, diện tích 2.234,4m2, tờ bản đồ số 24, loại đất LUC, đất tọa lạc tại: ấp Ô Trao, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, đất có tứ cận như sau: Hướng Đông giáp thửa 757, có số đo 30,04m; Hướng Tây giáp tờ bản đồ số 23, có số đo 29,07m;Hướng Nam giáp thửa 748, có số đo 73,98m.Hướng Bắc giáp kênh, có số đo 77,02m.

@Giá khởi điểm : 420.067.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu, không sáu mươi bảy nghìn đồng). Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

2. Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: Nộp đơn theo mẫu công ty đấu giá Trà Vinh phát hành, nộp bản sao Căn cước công dân. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 84.000.000 đồng (Tám mươi bốn triệu đồng)/hồ sơ. Phải có giấy xác nhận làm ruộng.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 19/9/2023

5. Xem tài sản: Ngày 11/9/2023 và ngày 12/9/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/9/2023

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần:02943.822092.

Đối tác

Thống kê

2254625
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
53
236
1782
2701
7098
9924
2254625

Forecast Today
288


IP của bạn:44.192.115.114