Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(115 – hạn đăng ký tới ngày 24/6/2024) đấu giá Phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước: 353 xe mô tô, xe gắn máy bán phế liệu

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 535 /TB-HDTV ngày 20 tháng 5 năm 2024

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.Điện thoại: 02943865399; 0913633661. Website: http://daugiatravinh.vn

 2. Đơn vị có tài sản: Công an huyện Châu Thành. Địa chỉ: Số 299, Đường 2/9 Khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

3.Tài sản bán đấu giá : Phương tiện vi phạm hành chính bịtịch thu sung công quỹ nhà nước: 353 xe mô tô, xe gắn máy bán phế liệu.Giá khởi điểm: 182.960.000đ (Một trăm tám mươi hai triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng). Bước giá: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: ngày 30/5/2024 và ngày 31/5/2024 tại Công an huyện Châu Thành.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/5/2024  đến 10 giờ 00 phút ngày 04/6/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Tiền mua hồ : 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 36.000.000đ(Ba mươi sáu triệu đồng)/ hồ sơ.

 Nộp tiền đặt trước từ ngày 31/5/2024 đến 10 giờ 00 ngày 04/6/2024 vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 31/5/2024  đến 10 giờ 00 phút ngày 04/6/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của C.ty phát hành).

- Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y); Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

- Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

8. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 07/6/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà vinh.

9.Đấu giá: bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

Đối tác

Thống kê

2359640
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
275
265
2588
3218
6222
14893
2359640

Forecast Today
312


IP của bạn:116.98.1.228