(23- hạn đăng ký tới ngày 31/5/2022) đấu giá bất động sản và tài sản trên đất, tọa lạc tại Khóm 9, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 61/TB-ĐGTV Số: 61/TB-ĐGTV

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Diệp Thanh Tùng và bà Phạm Thị KiêL, cùng địa chỉ: số 17B, Khóm 9, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản đấu giá là bất động sản và tài sản trên đất, tọa lạc tại Khóm 9, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, gồm:

1.Quyền sử dụng đất thửa số 282, tờ bản đồ số 25, diện tích 100 m2, loại đất chuyên trồng lúa nước.

2. Căn nhà ở trên đất (chưa cấp sở hữu), có kết cấu BTCT, tường xây gạch, mái tole, nền láng xi măng, diện tích 40 m2 và các tài sản trên đất.

Tổng giá khởi điểm là: 392.053.000 đồng (Ba trăm chín mươi hai triệu không trăm năm mươi ba ngàn đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu có xác nhận làm ruộng và nộp tiền đặt trước là:78.400.000 đồng (Bảy mươi tám triệu bốn trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2022.

- Xem tài sản: Ngày 26/5/2022 và ngày 27/5/2022

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 03/6/2022.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự TP Trà Vinh, ĐT: 02943.858974 (gặp anh Tùng)./.