(HĐ 175 – hạn đăng ký tới ngày 26/10/2020) đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 486/TB-ĐGTV ngày 14 tháng 9 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Huỳnh Thị Nga, địa chỉ: Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản ủy quyền: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất gồm:

- Thửa số 09, diện tích 72,2m2, tờ bản đồ 26, loại đất ở đô thị, tọa lạc khóm 4 , thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần;

- Thửa số 154, diện tích 20,5m2, tờ bản đồ 26, loại đất loại đất ở đô thị, tọa lạc khóm 4 , thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần;

- Thửa số 57, diện tích 239,5m2, tờ bản đồ 22, loại đất loại đất ở đô thị 131m2, đất nuôi trồng thủy sản 108,5m2 và toàn bộ tài sản gắn liền trên đất: nhà trệt, chuồng heo, Hầm Bioga, Hàng rào lưới B40, sân xi măng, tọa lạc khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần do bà Huỳnh Thị Nga đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Giá khởi điểm: 1.405.416.000 đồng (Một tỷ bốn trăm lẻ năm triệu bốn trăm mười sáu nghìn đồng)

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:200.000.000 đồng ( Hai trăm triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 29/10/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: VT (HĐ: 175/2020).