(115 – hạn đăng ký tới ngày 20/10/2021) đấu giá tài sản tọa lạc tại Ấp Bàu Sơn, Xã Đa Lộc, Châu Thành, Trà Vinh

DOANH NGHIỆP

ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN TRÀ VINH

 
   

Số: 315/TB-ĐGTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

       Trà Vinh, ngày 10 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Minh, địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Châu Thành, Châu Thành, Trà Vinh.

1.Tài sản gồm: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1086, diện tích 110 m2,( trong đó hướng Bắc giáp Hương lộ 16, nhựa, có diện tích hành lang an toàn đường bộ là 41 m2), loại đất: NTS và thửa đất số 2115, diện tích 1.380 m2, ( trong đó hướng Bắc giáp Hương lộ 16, nhựa có diện tích hành lang an toàn đường bộ là 36 m2, hướng Nam giáp kênh có kích thước 15,80 m), loại đất CLN, cùng tờ bản đồ số 3(liền kề), tọa lạc tại Ấp Bàu Sơn, Xã Đa Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm: 1.300.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, nộp tiền đặt trước: 260.000.000 đồng/hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 20/10/2021.

5. Xem tài sản: Ngày 18/10/2021 và ngày 19/10/2021.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/10/2021.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943872003 (gặp anh Kiệt)./.