( 13- Hạn đăng ký tới ngày 09/02/2021) đấu giá phương tiện vi phạm hành chính: 142 (Một trăm bốn mươi hai) chiếc xe máy và xe ba bánh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 27 /TB-ĐGTV ngày 01 tháng 02 năm 2021

1. Tài sản đấu giá là phương tiện vi phạm hành chính: 142 (Một trăm bốn mươi hai) chiếc xe máy và xe ba bánh (trong đó tái đăng ký sử dụng: 23 (hai mươi ba) chiếc xe máy; phế liệu: 119 (Một trăm mười chín) chiếc xe máy và xe ba bánh đục bể lốc máy, đục cong, gẫy khung xe, số máy, số khung…). Giá khởi điểm:83.650.000 đồng (Tám mươi ba triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: 299, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân;

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức

5. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước : 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng)/hồ sơ.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên

8. Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

F Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 01/02/2011 đến 10 giờ 00 ngày 09/2/2021.

F Thời gian xem tài sản:ngày 08/02/2021và ngày 09/02/2021 (trong giờ hành chính), liên hệ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

FHạn chót nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 09/02/2021.

F Thời gian công bố phiếu trả giá dự kiến : Lúc 14 giờ 00 phút ngày 17/02/2021 tại Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, ĐT: 0294.3872064./.