Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(HĐ 236 – hạn đăng ký tới ngày 12/11/2019) đấu giá tài sản tọa lạc tại Ấp Cao Một, xã Tân Hòa, Tiểu Cần, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 637 /TB-ĐGTS, ngày 02 tháng 10 năm 2019                                                                                                            

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Lê Văn Đô, bà Nguyễn Thị Xuyến, địa chỉ: Ấp Tân Thành Đông, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản tọa lạc tại Ấp Cao Một, xã Tân Hòa, Tiểu Cần, Trà Vinh, gồm:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 88, 89, 938, 939, 940, tờ bản đồ số 4, tổng diện tích thực tế kê biên: 8.864,2 m2 ( trong đó, loại đất Ở nông thôn: 49 m2, loại đất trồng cây lâu năm: 4.562,8 m2, loại đất cây hàng năm khác: 4.252,4 m2).

Cây trồng trên đất: 140 cây dừa từ 5 năm đến 20 năm tuổi; 31 bụi chuối.

* Giá khởi điểm: 497.893.722 đồng (Bốn trăm chín mươi bảy triệu tám trăm chín mươi ba ngàn bảy trăm hai mươi hai đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng)/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 12 tháng 11 năm 2019.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15/11/2019.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, ĐT: 02943862244./.

* Lưu: Cty (HĐ: 236/2019)

                                                              

Đối tác

Thống kê

0548483
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
318
426
3816
3816
9942
15304
548483

Forecast Today
504


IP của bạn:34.204.173.45